Fortida til Steinkjerbygg AS er ikke god. Det ble derfor på et tidspunkt vedtatt å legge saken fram for kommunestyret for å «rydde opp».

Kommunestyret vedtok så å omgjøre selskapet til Steinkjerbygg KF. Jeg tar med definisjonen på et kommunalt foretak:

«Et kommunalt foretak nyter en fristilt status i forhold til det ordinære kommunale systemet. De utgjør heller ikke en del av kommunens budsjettmessige forpliktelser og prioriteringer, selv om det er kommunene som hefter for disse for disse foretakenes juridiske og økonomiske forpliktelser.» (Store norske leksikon)

Steinkjer SV stemte mot opprettelsen av Steinkjerbygg som et KF. Det har vist seg at vi gjorde riktig.

Opprettelsen av KF resulterte i tapping av teknisk etat for faglig kompetanse, og for ansatte. Jeg mener dette blir feil. Det skal være en robust del av kommunen som tar seg av boligpolitikken.

Mens kommunepolitikerne i lengre tid har sittet og vridd seg for å unngå at distriktene skal mer og mindre nedlagt og flyttet til sentrum, har Steinkjerbygg KF sluppet dette problemet.

De har blitt en stat i kommunen som har fått det de har spurt om, og vel så det. De har også rukket å heve lønna til sine topper, slik at direktøren nå har 1,3 millioner i årslønn.

Første eksempel på at kommunen fikk mer å slite med var når Fuglesang og Dahl slapp unna de bygningsmessige fadesene som ble gjort på badet. Alle skyldte på alle, og kommunen måtte ta ekstraregninga på 30 millioner.

Så ble det det vedtatt å satse på badet, og Steinkjerbygg KF satte opp en kalkyle på hva det ville koste. I februar 2021 ble det så vedtatt å renovere badet for 121 millioner kroner.

Jeg er enig med Gunnar Thorsen, som mener politikerne her er ført bak lyset. Steinkjerbygg er nok en gang inn i den fasen at de skylder på forhold som ikke skulle ha forekommet etter at de kom med sitt kostnadsoverslag. Ved framlegging av et overslag forventes faglighet der alt tas med i planleggingen, og at det enten gis en fastpris, eller at det tas høyde for prisstigning. Tilleggsregningen kommer her på 72 millioner i forhold til opprinnelig kostnadsoppsett. Muligens skal regningen være 93 millioner dersom «tilskudd» skal regnes inn i fadesen.

Trønder-Avisa har nå i to nummer forsøkt å fortelle hva som er glemt i de opprinnelige utbedringsplaner. Kostnadene for å ordne med det som er «glemt» blir imidlertid uansett fislete i forhold til overskridelsene på over 60 prosent. Vitner det forresten om faglighet i planleggingen når så mye blir «glemt»?

Kommunepolitikerne, som nå i lengre tid har følt press på seg for å sentralisere skolevesenet og legge ned eldreomsorgen i distriktene, vil få dette i fanget – i tillegg til de dystre saksdokumenter de hittil har hatt å forholde seg hittil. Det blir ikke bare solskinnsdager for de som sier seg villig til å stille på listene for neste kommunevalg.

Det er imidlertid utrolig snille politikere i Steinkjer når de ikke forlanger at styreleder og direktør, i dette tilfellet, skal ta sine hatter og gå.

______________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.