NM i krenking 2021 er i gang

 Illustrasjon: Odd Klaudiussen Illustrasjon: Odd Klaudiussen