Jeg er en tilflytter fra Trondheim som har etablert meg i Steinkjer.

Vi har vært så heldig å få oppfylt boligdrømmen med å få bygget drømmehuset her i Steinkjer.

Vi består av en familie på to voksne og tre barn i skole og barnehagealder med en gjennomsnittlig økonomi for en familie. Ikke av de som har minst, men heller ikke blandt de som har mest.

Jeg snakker om halvparten av den gjennomsnittlige inntekten for en familie som finansministeren la til grunn på debatten for en tid tilbake siden.

Men vi må kutte, og vi må gå ned på levestandard.

De siste årene er det mye som har skjedd. Også her i Steinkjer som har fått økonomien til å bli merkbart trangere for innbyggerne.

Vi har hatt pandemi, og nå står vi midt i en inflasjon som rammer de aller fleste.

Midt i denne tiden så har Steinkjer kommune vedtatt å øke eiendomsskatten både for private og for næringsdrivende, i tillegg har dere også økt de aller fleste av andre kommunale avgifter og gebyrer. Og dette velger dere å gjøre midt i en tid hvor alt annet også har økt. Lønna er ikke i nærheten av å stige like mye som alle disse kostnadene.

Det må finnes grenser på hvor mye vi skal godta å betale for å bo og leve her i kommunen som har mottoet «åpen, lys og glad».

Så vidt meg bekjent så står kommunene fritt til å velge å ha eiendomsskatt, eller ikke.

Dere snakker om hva dere kan gjøre for å øke befolkningsveksten og samtidig gjøre kommunen mer attraktiv, slik at flere også ønsker å bosette seg her.

Men da må det finnes andre måter å dra inn penger på, enn å la innbyggerne og næringsdrivende lide for at budsjettet skal gå opp.

Jeg har bekjente som driver næring og har flere eiendommer i Steinkjer. De vurderer faktisk å flytte herifra nettopp fordi kommunen kommer med slike «tiltak» for å redde sin egen økonomi. Det er både skremmende og trist å høre synes jeg.

Hvem er det som ønsker å ha det slik, og hvem er det som har ansvaret for at dette skjer?

Det er de folkevalgte. Valgt av folket for å tjene folkets meninger, og samtidig jobbe for en produktiv og attraktiv kommune og bo i. Men blir folkets meninger hørt?

Jeg har ikke sagt ja til dette.

Hvor stor andel av befolkningen er det som er enige i at vi skal øke eiendomsskatten?

Det er de folkevalgte som har bestemt dette for å redde morgendagens økonomiske sitasjon.

Ofte hører vi at kommunens økonomi er skakk-kjørt, men så hører vi i ettertid at kommunen går med overskudd!  Fjern eiendomsskatten helt!

Finn andre måter å tjene penger på enn å rasere økonomien for private og næringslivet.

Det er det som er de folkevalgtes fordømte ansvar.

__________________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.