Hvorfor blir folk hysteriske fordi vi mangler litt melk?