Til alle som leser Steinkjer24 og reagerer med sjokk og vantro om avvikene ved Steinkjer sykehjem.

Vi er en stab med ca. 150 ansatte, i alle aldre, profesjoner, varierende stillings størrelser, flere avdelinger og flere nasjonaliteter. Vi er en gjeng ansatte som yter og gir en god profesjonell og faglig forsvarlig omsorg ovenfor våre pasienter. Vi yter og ofrer mye for våre pasienter, egentlig mer enn forventet.

Avvikene har skjedd, de er ikke oppfunnet av noen som hadde god tid, men realitetene er ikke riktig beskrevet i media. Altså hele historiene blir ikke fortalt i avvikene som leveres. Vi vet at dette ble gjort, og vi vet at tiltak er satt i verk og refleksjoner samt samtaler med berørte er gjort. Vi er alle mennesker, til å med vi som jobber dag, kveld, natt, helg og helligdager for at våre pasienter skal ha det bra. Vi yter omsorg og service for pårørende i sårbare situasjoner og vanskelige perioder av livet.

Alle avvik er beklagelig og trist, og skal ikke skje. Ansvarsfulle og profesjonelle ansatte skriver derfor avvik når noe skjer, fordi vi ønsker selv at dette ikke skal skje igjen. Vi ønsker tiltak, vi ønsker forbedring, vi ønsker refleksjoner og vi ønsker det beste for våre pasienter. Vi er stolte av ansatte og våre medlemmer. Vi er glad for at alle er flinke til å skrive avvik og håper alle fortsetter med det med tanke på om noe skulle skje fremover. Men når man ser hvordan det kan gå, man blir hengt ut som «uprofesjonelle», kanskje dette bare gir utslag i at vi til slutt ikke skriver avvik mere.

Til dere som sier eller kommenterer i sosiale medier at vi ikke kan være ved våre fulle fem, at vi er udugelige på jobben vår, at vi burde få sparken; da ber vi dere tenke dere om før dere gir uttrykk for de meningene.

Vet dere faktisk hele forhistorien? Vet dere sykdomsbilde, vet dere hvordan bemanningen var akkurat da? Vet dere at vi kanskje var ekstra mange på jobb den vakta fordi ting var faglig styrket og utfordrende. Vet dere hvordan en vanlig hverdag på sykehjemmet er, vet dere egentlig hvilke rutiner vi har for all slags gjøremål?!

Vi må spørre, fordi det virker som dere vet mer enn vi som jobber her.

Vet dere også hvor mange ganger disse avvik har skjedd, i forhold til hvor mange ganger dette ikke har skjedd?

Som sagt tidligere, vi yter og ofrer enormt mye for at pasienter, pårørende, ansatte og oss selv skal bli ivaretatt på best mulig måte. Vi gjør utrolig mye bra på Steinkjer Sykehjem, og vi fortjener ikke alle disse kommentarene som skrives og sies om oss. Vi strekker oss langt i vår jobb, i en krevende tid med korona, og mye sykdom blant ansatte samt lite vikarer. Vi skulle gjerne vært fulltallig på jobb, vi skulle ha hatt alle våre ansatte friske og tilbake på jobb, men vi gjør alle det vi kan for at ansatte og vikarer, lærlinger, studenter og elever skal ha en god dag på jobb. Hva er nok bemanning? Hva er god bemanning? Når det gjelder bemanningsnorm ønsker vi selvfølgelig mer og bedre bemanning, det sier vi ikke nei til. Det er sjelden vi får noe særlig til takk for jobben som blir gjort fordi det er jobben vår. Vi har selv valgt dette yrket og har selv valgt å jobbe på Steinkjers største sykehjem.

Vi er evig takknemlig for at vi jobber her, og vi har de fleste ansatte i ryggen når vi sier at vi er stolte av Steinkjer sykehjem og ALL jobb som blir lagt ned her.

Her er det mye omsorg, glede, kjærlighet og trivsel.

______________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.