Sinne og fortvilelse. Derfor kan denne streiken vare lenge