DEBATT: Mobbeombudet skal være en tydelig stemme for barnehagebarn og grunnskoleelever, i tillegg til å være en tydelig aktør med et godt forankret verdi- og barnesyn i både formidling og veiledning. Dette lever Mobbeombudet opp til!

I årsrapporten peker Mobbeombudet på flere ting som er bekymringsfulle. Det at enkelte barn og unge i Trøndelag ikke makter å møte på skolen fordi de engster seg for å gå på skolen, er ikke akseptabelt. Rapporten peker på at stadig flere har ufrivillig skolefravær. Mobbeombudet peker også på at manglende mestring, mobbing og eksklusjon fra fellesskap har sin pris. Det viktigste rådet Mobbeombudet gir oss politikere er: Ta skolefravær på alvor.

Det er svært bekymringsfullt at ombudet varsler om at omtrent hver åttende henvendelse til Mobbeombudet, handler om problemene med rasisme og diskriminering. Ombudet spør i sin rapport: Har vi en skole for absolutt alle? Dette spørsmålet kan bare ha ett svar, og det er ja! Her må vi politikere sammen som samfunn intensivere arbeidet mot mobbing fra barnehage, gjennom skolen og inn i arbeidslivet!

Dette innlegget er hentet fra Midtnorskdebatt.

______________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.