Å skjule seg bak taushetsplikten er utrolig svakt lederskap