Likevel om vi løper samme risiko som tidligere, at vi nok en gang snakker til døve ører, kan vi ikke la være å komme med vår bekymring. Bekymringa består i følelse av: Avmakt, oppgitthet og lureri.

Hvorfor?

Avmakt, oppgitthet: Vi har en kommunedirektør (rådmann) som ikke nøyer seg med å rådgi de som skal bestemme i vår kommune. Nei, hvis de valgte representanter har en annen mening enn han, gir han seg ikke, men gjentar og gjentar sitt mantra til de andre til slutt gir etter. Og det slår oss at besparelsene først og fremst skal skje gjennom tiltak i bygdene. Nedlegging av bosenter og skoler blir ofte trukket frem. I tillegg «sparing» som går utover de unge som er i en vanskelig livssituasjon, med for eksempel reduksjon av miljøterapeuter på skolene.

I forslaget til årets statsbudsjett, går det frem at tilskudd til heldøgns omsorgsplasser er økt. Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser skal stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av sykeheimer og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Hvorfor går da Steinkjer kommune motsatt vei når det gjelder HDO?

Vi hører ofte at begrunnelsen for å flytte institusjoner til sentrum, er at antall unger, eller voksne for den del, er synkende. Men har noen tenkt over at det har sin naturlige årsak? Når det hvert eneste år kommer oppslag i avisene, ofte med store fete bokstaver, at eldresenteret eller skolen i bygda di står i fare for å bli lagt ned. Hvem vil bosette seg der da? Enn om kommunaldirektør og ordfører i spissen, i stedet hadde skrytt av, og forklart nødvendigheten av livskraftige bygder?

Vi mener å huske, at for en tid tilbake, kunne vi lese en uttalelse i avisa, som kunne tolkes dit hen, at mye av grunnen til at eiendomsskatten måtte bli så høy, skyldes at politikerne ville bevare bygdeskolene og eldresentra rundt om! Det eneste en oppnår med slike utsagn, er å sette sentrum opp mot bygdene. Det er skadelig, og hører ingen steds hjemme.

Lureri.

Før kommunevalget i høst kom det signaler fra flere av de partier som nå skal styre kommunen, at hvis de vant valget, skulle vedtaket om avvikling av bosentra (HDO) legges på is. Hva skjer så snart valget er over? Da kan vi lese i avisa at det er vedtatt å starte nedlegginga av Kvam bosenter allerede nå i høst. Litt av en julegave til bekymrede beboere! Tenker at de som uttalte dette må ha en flau smak i munnen i dag. Hvor mange stemmer kom på feilaktig grunnlag?

To viktige spørsmål:

Hvor skal beboerne som i dag bor på Kvam bosenter flyttes? Har alle i kommunestyret besøkt Kvam bosenter og sett den flotte beliggenheten stedet har, med lett adgang til de fleste fasiliteter, både utendørs og innendørs? Alle som skal stemme, bør i det minste ha vært på Kvam på befaring. (På dagtid).

Konklusjon:

Vi forventer at alle representanter er seg bevisst, at vedtaket om å legge ned Kvam eldresenter kan for den enkelte representant føles som at en stemme fra eller til, ikke betyr all verden. Men, det er stor fare for at det vil være starten på noe større. Av erfaring vet vi at neste forslag til besparelse blir å legge ned grendeskoler. Da er veien kort til at nærbutikken er i faresonen. Kvam som bygd vil over tid ikke være noe attraktivt sted å bosette seg, og Steinkjer som kommune har tapt, og blitt mye fattigere. Er redd Kvam om et tiår eller to, vil sitte igjen med noen kommuneveier. Men, med ett lite lyspunkt: Eiendomsskatten får vi nok beholde!

Mvh.

Jorun og Einar Aal på vegne av Kvam pensjonistlag

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.