Jorunn Hageler, som var så full av liv, av pågangsmot, av fantasi, av empati – er borte. Jeg hadde gleden av nært politisk samarbeid med henne i mange år, og har mange gode minner. Hun var politisk aktiv i Steinkjer SV i mange år.

Hun kom fra en industriarbeiderfamilie i Nordland. Hun bevarte hele livet bevisstheten om sin bakgrunn, sjøl om det kanskje ikke alle oppfattet det, for hun beholdt ikke dialekten.

Hun var like mye aktivist som politiker. Hun var feminist. Hun var med på å opprette Krisesenteret i Verdal. Hun var opptatt av gode tiltak for barn, som dokketeater. Hun samarbeidet med meg om å opprette det vi kalte Kristofer Bokkafé, som var et kulturelt samlingssted for venstresida på Steinkjer noen år.

Hun hadde en solid politisk karriere. Hun var kommunestyrerepresentant i to perioder, hun var leder i Steinkjer SV, leder i Nord-Trøndelag SV – og så kom høydepunktet i det politiske livsløpet hennes: Hun var stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag i perioden 1993-1997. Hun satt i Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité og oppnådde en viktig seier da hun fikk Stortinget til å støtte revyen på Høylandet.

Etter stortingsperioden arbeidet hun i flere år for OSSE i Bosnia før hun gikk tilbake til jobben sin som lærer på Egge ungdomsskole.

I ekteskapet hennes med Arvid Hageler hadde de to barn. Etter mange års samliv strandet ekteskapet. Noen år seinere fant Jorunn kjærligheten på nytt da hun i Bosnia traff sin kjære Nick.

Vi husker Jorunn som er godt, varmt, omsorgsfullt og energisk menneske.

Olav Olsen, Steinkjer SV