Utfordringsbildet for fremtiden er stort. Vi trenger flere hender i alle yrker, men slik som befolkningsutviklingen går klarer vi ikke dekke alle disse hendene vi skulle hatt i arbeidslivet. Men dette betyr ikke at vi skal grave oss ned for den del, fordi mulighetene er nemlig store for hvordan vi skal legge til rette for fremtidens arbeidsliv.

Slik dagens regelverk er har norske arbeidstakere rett til å ta ut pensjon ved fylte 67 år. De som har nok opptjening kan heve pensjon allerede fra fylte 62 år.

Dette regelverket er moden for endring.

Gjennomsnittsalderen øker, og vi lever i en velferdsstat i stadig utvikling.

Det finnes så enormt mye arbeidskapasitet blant unge spreke pensjonister, som vi burde utnyttet bedre.

La meg understreke at alle de forskjellige yrkene krever mye, og utfordringsbildet er forskjellig fra yrke til yrke. Men etter hvert som vi lever lengre burde vi også stå lengre i arbeidslivet.

Jeg hører stadig at min generasjon må jobbe til vi er langt over 70, helst så lenge som mulig. Dette forbereder vi oss også på. Men for å ha en velfungerende velferdsstat i fremtiden trenger vi flere hender som bidrar til fellesskapet, både i offentlig og privat sektor.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for dagens og fremtidens pensjonister er pensjon fra første krone, og endre reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling til gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling. Pensjonister er enorme støttespillere innenfor dugnad og frivillighet, dette er noe vi skal verne om og sette enda større pris på, men velferdsstaten kan ikke bare være tuftet på dugnad.

Regjeringen har opprettet en totalberedskapskommisjon som skal se beredskapen i hele samfunnet under et. Da burde fremtidens arbeidsliv virkelig være et område som blir tatt tak i.

For å forhindre utenforskap trenger vi flere i jobb, og utenforskap er i ferd med å bli et av de virkelig store utfordringene i samfunnet.

Velferden blir dyrere, samtidig som vi trenger flere lærere, sykepleiere, og flere som kan produsere mat i en verden som er på full tur mot en global matsikkerhetskrise.

Oljepengene varer ikke for evig, derfor trenger vi flere i arbeid som kan bidra til fellesskapet.

Vi står i en situasjon som bare blir mer krevende for hvert år, vi trenger alle de hendene som kan bidra!

__________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.