Sist oppdatert:

At det er en ukultur i Steinkjer kommune er det ikke noe tvil om. En del av grunnen til at Rødt ble opprettet på Steinkjer var nettopp det at flere av oss som fortsatt er aktive i partiet hadde fått høre fra en rekke arbeidstakere at “noe må gjøres”. Begrunnelsen for hvorfor noe måtte gjøres var ulik, men det samsvarer med det de anonyme varslerne nå bringer på banen. Og både før og etter vi kom inn i kommunestyret har vi forsøkt å løfte disse debattene til døve ører hos det politiske flertallet.

Noe av det første vi gjorde etter å ha blitt kommunens tredje største parti i 2019 var å foreslå at representanter fra arbeidstakerorganisasjonene skulle få møte-, tale- og forslagsrett i i politiske utvalg i politiske saker som angår de, slik som hovedutvalgene. Vi måtte gå tilbake på forslagsretten, men i lys av de siste ukers nyheter om en ukultur i kommunen mener vi at poenget likevel står seg. Ved å sikre en møte- og talerett, sikrer vi samtidig at arbeidstakerne kan uttale seg om saker som er deres anliggende direkte til politikerne i et besluttende og premissførende organ. Dette forslaget ble nedstemt.

Vi har i kommunestyret foreslått å innføre en tillitsreform i Steinkjer kommune. Tillitsmodellen går i hovedsak ut på at selvstyrte tverrfaglige team med sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en saksbehandler driver hjemmetjenester innen et lite geografisk område, og at vi går bort fra dagens bestiller-utførermodell. Dette ble nedstemt mot våre, Arbeiderpartiet og SV sine stemmer.

Vi har i kommunestyret foreslått å be kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret for når et nytt og forbedret avvikssystem er på plass, det etter en rekke avsløringer de siste par årene i media om et system som hadde store mangler og utfordringer. Dette ble nedstemt mot våre, Arbeiderpartiet og SV sine stemmer. Det har etter vårt nedstemte forslag kommet et nytt avvikssystem på plass. Fortsatt tungrodd og lite brukervennlig. Hovedutfordringene er like mye tilstede, mange ansatte opplever ingen endring knyttet til tid det tar å få svar på innsendte avviksmeldinger, (mangel) på tiltak som iverksettes, og lignende.

Vi har og i kommunestyret foreslått å be kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret for kostnader knyttet til en varslingskanal utenfor egen virksomhet. Dette på bakgrunn av mange henvendelser fra frustrerte ansatte (og tidligere ansatte) som hverken tør å varsle eller har tillit til at “rette tjenestevei” internt er veien å gå. Vi ser jo nå at det kulminerer i at media fungerer som varslingskanal. Og vi unngår også med dette at tillitsvalgte havner i en urettferdig skvis mellom arbeidsgiver og et politiske flertall som “ikke kjenner til” problemene og arbeidstakere som ikke tør å varsle fra om ukultur. Dette ble nedstemt mot våre, Arbeiderpartiet og SV sine stemmer.

Det er ikke slik at vi som parti i kommunestyret og andre utvalg foreslår ting bare på måfå. Det er ikke slik at vi stikker fingeren i været og tenker; “hva slags farsk skal vi finne på nå?”. Når vi i løpet av de siste par årene har foreslått disse forslagene, og flere til, så er det fordi vi er sikre på at dette er nødvendige grep å gjøre. Og vi har argumentert for hvorfor det både er riktig og viktig.

Merk dere hvem som har støttet våre forslag - og hvem som har stemt i mot.

Rødt Steinkjer.

Publisert: Sist oppdatert: