God beredskap og gode helsetjenester er selvsagt vårt mål

Tor Åm, sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Foto: Roger M. Svendsen