I dag er en spesiell dag hvor vi kommer sammen som et samfunn for å markere og feire samenes nasjonaldag. Dette er en anledning for oss alle til å hedre og respektere samisk kultur og samfunn, og å anerkjenne den betydningsfulle rollen som samene har hatt og fortsetter å ha i vårt land.

Steinkjer er en mangfoldig kommune, og vi er stolte av å ha samiske innbyggere som beriker vårt lokalsamfunn med sin kultur, språk og tradisjoner. Samene har en dyp forankring i naturen og landskapet rundt oss, og deres kunnskap og erfaring er uvurderlig for vårt samfunn.

På samenes nasjonaldag ønsker vi å feire samisk kultur og identitet. Vi oppfordrer alle innbyggere til å lære mer om samisk historie, språk og kultur, og til å vise respekt for samenes bidrag til vårt samfunn. Dette er en tid for å reflektere over de utfordringene som samiske samfunn har stått overfor, og fortsatt står overfor, og forplikte oss til å arbeide sammen for å støtte samiske rettigheter og likestilling.

La oss bruke denne dagen til å bygge broer mellom våre ulike kulturer og samfunn her i Steinkjer. La oss feire mangfoldet som beriker oss og bringer oss nærmere sammen som en samlet kommune.

Vi ønsker alle en flott samenes nasjonaldag her i Steinkjer. La oss sammen vise respekt, forståelse og støtte for samiske samfunn og deres kulturelle arv.

Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

Gratulerer med dagen!

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.