Pressen skal informere om det som skjer i samfunnet rundt oss.

Derfor kunngjør Steinkjer24 i dag alle registrerte dødsfall i Steinkjer, Inderøy og Trøndelag i hele fjor til og med november.

Det er ikke noe som preger et lokalsamfunn mer enn dødsfallene som skjer blant oss. Hvem som er avgått med døden, er noe av det viktigste du finner i lokalavisa.

I lokalavisene er det kun i dødsannonsene du har kunnet lese om om de som har dødd. Dette til tross for at dødsfall naturlig nok føres opp i offentlige registre og at det har en soleklar nyhetsverdi. Mange velger å ikke kjøpe en dødsannonse. Da kan ikke dette være eneste offentlige kilde til å vite hvem som dør.

Nettopp fordi dødsfall har en høy informasjonsverdi, har de aller fleste norske medier lagt dødsannonser bak betalingsmur. Dette er det eneste tilfellet i norske medier der du som abonnent må betale for å lese annonser – eller hvor annonsører ikke får delt det de ønsker som de vil.

Det er spesielt å kreve mange 5–10.000 kroner fra etterlatte, men forbeholde dette til folk som betaler abonnement. Dette er en praksis jeg er helt sikker på at strider med folks oppfatning om hva som er rett og galt.

Denne praksisen kan mediene selvfølgelig fortsette med: I dødsannonsene får etterlatte muligheten til å informere om hvem den avdøde etterlater seg, skrive noen velvalgte ord og fortelle om når begravelsen finner sted. Dette er jo viktig for mange pårørende.

Men nå skjer det en vesentlig forandring for trønderske medier. Fra neste uke vil trønderske medier månedlig få tilgang til lister over registrerte dødsfall fra Trøndelag tingrett. Da kan dette omtales på redaksjonell plass. Listene vil da være fullstendige og oppdaterte.

Tilgangen til disse listene kommer nå fordi vi i Steinkjer24 har stilt spørsmål ved hvorfor noe så offentlig som dødsfall, er blitt så lukket.

Gjennom senhøsten og tidligvinteren har vi sendt krav til Trøndelag tingrett om å få innsyn i lister over registrerte dødsfall i vårt dekningsområde. Dette er noe vi har sett noen få andre lokalaviser i andre deler av landet har publisert. Etter hva vi kjenner til, er ikke dette noe andre trønderske medier har prøvd dette. Det med unntak av Fosna-Folket som denne høsten forsøkte det samme.

Tingretten ga først ikke et slikt innsyn. Og det uten å vise til lovhjemmel til hvorfor vi ikke kunne få det. Her brøt altså vår tingrett både offentlighetsloven og alminnelig krav til god forvaltningsskikk.

Uten hjemmel er det umulig for oss i mediene å etterprøve beslutninger. Vi vet ikke hva det er vi må motsi til klageinstanser. Det oppleves som vi blir rettsløse, selv om vi da også har mulighet til å løfte saken til klageinstanser. Slike brudd på offentlighetsloven og forvaltningsskikk er dessverre ikke uvanlig, til tross for at vi gang på gang klager på dette. Steinkjer kommune er blant de som er en stor synder her.

Etter at vi påklaget mangelen på hjemmel til domstolen og kom med nye purringer, kom tingretten rett før jul med nyheter om ny praksis. Da hadde saken pågått et par måneder.

Trøndelag tingrett vil nå legge ut oversikt over registrerte dødsfall i fylket. Dette sier de nå at de har hatt planer om siden de ble en sammenslått tingrett, men som de ikke har kunnet prioritere. Disse planene har de aldri opplyst om i klagerundene i høst. Da svarte domstolen at de «vil vurdere om dette skal gjøres for fremtiden».

De registrerte dødsfallene er noe som redaktørstyrte medier vil få tilgjengelig på nettsider der vi i dag kan lese tiltaler og dommer. Du har også rett til å be om innsyn i dette. En slik praksis vil nødvendigvis også tvinge frem at andre tingretter i landet får samme krav fra andre lokalaviser.

Her er grunnsteiner flyttet i vårt samfunn: Informasjon som alltid burde vært offentlig, blir faktisk det.

Det er en sak offentlig hvem som lever og ikke.

______________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.