Det blir bråbrems på veien. Det har vi godt av

foto