Under årsmøte til Norges Bondelag i 2021, ble en resolusjon for økt inntekt vedtatt. Innledning lyder som følger: «Engasjementet i årets jordbruksoppgjør viser at det er alvor. Landbruket står ved et veiskille. Mange bønder har en uholdbar økonomisk situasjon. Inntektsgapet mot andre grupper har økt. Statens tilbud viste at regjeringen ikke forstår alvoret.  Inntektene må opp for landbruket over hele landet. En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et bærekraftig landbruk. Politikerne må vise at de mener alvor med sine løfter og legge til rette for et kraftig inntekstløft.»

Det skal ikke levnes noen tvil, økt inntekt er jobb nr. 1, og den jobben må gjøres NÅ!

Det Trønderske landbruket tufter på «Den norske landbruksmodellen» med sine fire grunnpilarer; jordbruksforhandlingene, markedsregulering, importvern og de juridiske virkemidlene. Få eller ingen har så godt utgangspunkt for en bærekraftig matproduksjon som oss bønder i Trøndelag, så her bør vi kjenne på et ansvar om å utnytte våre ressurser.

I Trøndelag skaper landbruket verdier for ikke mindre enn 4 milliarder kroner i året. Vi har ca. 6000 bønder, og næringen sysselsetter over 7000 øvrige innen bl.a. rådgivning, entreprenørskap og i bygge bransjen, samt 4500 innen næringsmiddelindustrien. Ingenting av dette kommer av seg selv.

Den trønderske bonden har produsert mer enn noensinne under pandemien. Alle har stått på som aldri før. Her ønsker vi spesielt å trekke frem grønt næringa, som til tross for en ekstremt krevende bemanningssituasjon, leverte over alle evner. Dette håper vi den norske forbruker også la merke til.

Men inntekta gjenspeiler ikke på noen måte antall arbeidstimer, økte kostnader og nye krav for å kunne levere på både kvalitet og dyrevelferd. Inntekta til den trønderske og norske bonden har stagnert. Den blir distansert fra andre grupper, og flere bønder klarer ikke å få endene til å møtes. Det skrelles av med gårdsbruk innenfor alle de ulike husdyrproduksjonene. Kostnadsveksten er så stor, at den enkelte bonde ikke kan forsvare hverken fornying, restaurering eller oppgradering av driftsapparat og utstyr.

Vi henter ut 70 prosent av inntekta i markedet. Det vil si at vi er nødt til å ha et solid tollvern. Norge har ikke råd til å drive og ødsle bort importkvoter på både svin, kylling, egg, frukt og grønt i handelsavtaler her og der. Slik det drives på nå, skulle man tro at tollvernet vårt var en morken fiskehåv med jumbohuller i.

I tillegg til utfordringene på inntektssiden, skal trønderbøndene levere og prestere som best i klassen på dagens forventninger til bærekraftig, miljøvennlig og klimasmart matproduksjon. Dette koster penger, penger den trønderske bonden ikke på mirakuløst vis kan trylle frem eller riste ut av sparegrisen sin. Den sparegrisen er for lengst både endevendt og halshugd etter en lengre periode med stram økonomi.

Kjære politikkere, nå må dere ta oss på alvor! Dere må levere på bedre rammevilkår for jordbruket. La bøndene komme opp på et inntektsnivå som er på lik linje med det øvrige samfunnet. Vi ber om en forpliktende opptrappingsplan, som i løpet av denne stortingsperioden sikrer ei årlig kronemessig utvikling for bonden som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen i resten av samfunnet. Dere må vise at dere prioriterer trøndersk og norsk matproduksjon, bondens levekår og velferdsordninger, og ikke minst matsikkerhet og matberedskap.

Får vi anstendig betalt for den jobben vi gjør, så skal vi jammen sørge for at det blir produsert mer norsk kvalitetsmat, fremstilt på et bærekraftig vis over hele Trøndelag! På den måten kan vi også sikre et aktivt og solid landbruksmiljø, som rigger neste generasjon for framtida.

Skrevet av Kari Åker (styreleder) og Annette Brede (styremedlem) i Trøndelag Bondelag