DEBATT: Kjøring i ruspåvirket tilstand har blitt et mye større problem enn fyllekjøring. Det er bra politiet tar dette på alvor. I helga hadde Utrykningspolitiet (UP) en storsatsing på Innherred. UP samlet seg på Stiklestad, og sjekket ruskjøring på en rekke veier på Innherred.

Politiinspektør Anders Sjøtrø er distriktsleder for UP i Midt-Norge. Han opplyser at kjøring i alkoholpåvirket tilstand kun utgjør ti prosent av sakene de avdekker. Hele 55 prosent av sakene dreier seg om legemidler. I de siste 35 prosentene er føreren påvirket av narkotika. Derfor er begrepet fyllekjøring gammeldags. Politiet er opptatt av å kalle det ruskjøring. Mange blir overrasket når spyttprøven eller alkometeret slår ut. Rusen kan være mange timer gammel, også fra dagen før. Mange har god selvdisiplin på bruk av alkohol, men det samme gjelder ikke for narkotika, ifølge politiinspektøren. Føreren føler seg ikke ruset, men er det likevel. Hvis man røyker cannabis jevnlig, mener UP-sjefen at det ikke er forenlig å ha førerkort samtidig. Fordi rusen sitter i så lenge.

All ruskjøringen er også et varsku til de som mener at flere rusmidler bør legaliseres, mener redaktør Espen Leirset i Innherred.

En av fem dødsulykker i trafikken er knyttet til ruskjøring. I 2022 var det flere som ble anmeldt for ruskjøring i trafikken enn i 2021. Politiet har aldri tidligere avdekket det samme antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring som de gjorde inntil oktober 2022, sier politiet til VG. En viktig grunn til at flere blir tatt, er at politiet har nye verktøy i kampen mot ruskjøring. Obligatoriske spyttprøver og en klarere strategi mot denne typen kjøring ser ut til å ha gitt gode resultater. Dette viser en fersk studentundersøkelse ved politihøyskolen. Det er bra politiet tar ruskjøring på alvor.

All ruskjøringen er også et varsku til de som mener at flere rusmidler bør legaliseres. Rus er et stort samfunnsproblem. At det er få legale rusmidler i Norge er en sannhet med modifikasjoner. Mange rusmidler er i dag legale, ved at de kan foreskrives av leger som A- og B-preparater. Da skrives de ut til de som har en helsemessig begrunnelse. I tillegg har vi alkohol og tobakk som er tilgjengelig over disk, som rent nytelsesmiddel. Vi trenger ikke å gjøre flere rusmidler legale.

Dette innlegget ble først publisert i avisa Innherred

__________________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.