I et leserinnlegg tidligere denne uka tar Venstre-politiker Karl M. Buchholdt til orde for å få Senterpartiet ut av styrerommet i Trønder-Avisa. Han stiller spørsmål ved om dette kan fortsette.

Denne helga følger Innherreds mangeårige sjefredaktør Roger Rein opp. Den nåværende samfunnsredaktøren mener det er viktig at disse spørsmålene stilles, og at Buchholdt oppspill fortjener bedre enn å ties i hjel.

La oss se på faktum:

Selskapet AS Nord Trøndelag eier i dag 51,9 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Det betyr at de til syvende og sist har kontroll på styret i avisa, uavhengig av andre eiere og eierkonflikter.

Blant de nærmere 250 eierne i dette selskapet er forsvarsminister Bjørn Arild Gram, forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein, Inderøy-ordfører Ida Stuberg og Stjørdal-ordfører Eli Arnstad.

foto
Statsrådene Bjørn Arild Gram og Ola Borten Moe har aksjer i AS Nord Trøndelag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dessuten: Sps gruppeleder i Steinkjer Bjørn Ludvig Bergsmo, men også tidligere ordførere som Vigdis Hjulstad Belbo, Ivar Vigdenes og Ole Tronstad er på lista. Navn som NHO-sjef Ole Erik Almlid og tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk er også verdt å merke seg.

Da det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet i vinter, var det Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein som innkalte troppene, sammen med Trønder-Avisas styreleder, partiveteran og tidligere fylkesordfører Kolbjørn Almlid. I innkallelsen undertegnet Lein med tittelen representantskapets ordfører. Hun var altså kvinnen på toppen av det hele, med dobbel stemme om det skal bli stemmelikhet.

foto
Denne innkallelsen ble sendt i fjor. Den gule uthevinga er lagt på bildet.

Bare noen uker før dette, i den ordinære generalforsamlingen, ble vedtektene behandlet. I disse kan du lese:

«Selskapet har til formål å fremme og støtte opp under Senterpartiets politikk».

«Bare Senterpartiet, Amedia og aksjeeiere som er og har vært medlem av Senterpartiet i de to forutgående kalenderår før enhver generalforsamling, har stemmerett i generalforsamlingen.»

«Kun personer som deler Senterpartiets verdisyn, er medlem av Senterpartiet og er aksjeeier i selskapet på valgtidspunktet kan velges som medlem eller varamedlem i representantskap og styre. Dette gjelder ikke representantskapsmedlemmet utpekt av Amedia etter disse vedtektene.»

foto
Dette er fra vedtektene til AS Nord Trøndelag. De gule uthevingene er lagt på bildet.

I Trønder-Avisas vedtekter heter det dessuten at de skal «ivareta fylkets interesser ut fra eierselskapenes grunnholdning og ideologi».

Med andre ord: Her har et parti grep om mediemakta nord i Trøndelag.

Bakgrunnen for eierskapet har selvfølgelig sine historiske grunner, men mens partiene andre steder i landet forlot sitt eierskap til aviser på 80- og 90-tallet, lever dette fortsatt i Steinkjer nå omtrent 40 (!) år etter. Trønder-Avisa eier igjen mange lokalaviser rundt oss, deriblant Steinkjer-Avisa.

Noe jeg har spurt flere om, men som jeg så langt ikke har fått et godt svar på er følgende: Er Steinkjer den siste plassen i landet der partipressen faktisk lever?

Jo da, dette er ikke partipresse slik som i gamle dager, men i 2022 er dette eierskapet og mangelen på sunn maktfordeling i Steinkjer ikke til å tro. I tillegg til at Senterpartiet nå har stor politisk makt i kommunene her, fylkeskommunen vår og gjennom å sitte i regjering, har de også bånd på den største medieaktøren nord i Trøndelag.

I 2022 må makt utøves mer subtilt enn man gjør i strenge regimer. Dette er en måte man kan uttøve makt på.

Trønder-Avisas redaktør vil kalle seg fri og uavhengig. Han står bak daglige prioriteringer, journalistiske og publisistiske avgjørelser. Han og redaksjonen opplever at de står fritt i alle redaksjonelle avgjørelser. Det kommer ikke bestillinger fra partikontor til redaktørkontor.

Samtidig er det en eier/styre som ansetter en redaktør, beslutter vedtekter, som bestemmer en avis sitt formål og grunnsyn og som til slutt vedtar avisas budsjett. Her er det mye makt.

I en undersøkelse som i fjor ble gjennomført av Norsk Redaktørforening svarer 15 prosent av landets ansvarlige redaktører at de har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger. Da er det også naivt å tro at utidig eierinnblanding ikke har skjedd eller kan skje i Trønder-Avisa.

Er det bra for avisa at sjefredaktøren rapporterer til en styreleder og styremedlemmer fra et politisk parti? spør Buchholdt.

Han tillater seg med å svare nei. Dette er jo helt åpenbart: Ei avis skal være kritisk til og totalt uavhengig fra et politisk parti. At Trønder-Avisa ikke kaster lys over sitt eget eierskap er jo et bevis på dette.

Så kan man stille seg spørsmålet om at en politisk eid avis får den beste redaktøren leserne fortjener å få. Mange gode kandidater vil nok ikke søke redaktørjobben grunnet de prinsipielle utfordringene med eierskapet. De vil neppe gå med på å svare til styre valgt av politikere. Andre dyktige kandidater kan bli utelukket av et styre der flertallet til syvende og sist «har til formål å fremme og støtte opp under Senterpartiets politikk».

I Trønder-Avisa er det den politiske makta som velger hvem den frie og uavhengige redaktøren skal være. Det er også de som kan avsette vedkommende.

Og akkurat dette er et sinnssykt gufs fra fortida.

__________

For ordens skyld: Steinkjer24 eies av aviskonsernet Polaris Media. Polaris Media er også på eiersiden i Trønder-Avisa med en eierandel på 10,1 prosent. For tiden er Polaris også i en rettstvist med LL Inntrøndelagen, det siste eierselskapet i avisa, om deres eierandel på 38 prosent.

_________

Presisering: I en tidligere versjon av denne kommentaren sto det at Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein nå er representantskapets ordfører i AS Nord Trøndelag. Denne rollen gikk hun ut av i april i år, etter å ha vært det i flere år.