Det er rekrutteringskrise for fagarbeidere. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre bør utnevne en egen ministerpost for fag- og yrkesopplæring for å møte krisen.

Vi i trevarebransjen er helt fortvilte fordi vi ikke får tak i kvalifiserte folk. Og det er ikke bare oss. Hvis ikke takten på rekrutteringen og kvaliteten på yrkesfag øker, vil Norge mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen 2035.

Mangelen på motiverte og kvalifiserte fagarbeidere er en av de største barrierene for vekst i våre bedrifter, i hele trevarebransjen og i norsk næringsliv. Nå trenger Jonas Gahr Støre å tenke helt nytt. Hva med en helt ny ministerpost som får i oppgave å pusse opp fag- og yrkesopplæring?

Yrkesfagopplæringen har ikke holdt tritt med samfunnsutviklingen. Utvalg etter utvalg har sett på forbedringer, men de har stort sett bestått av skolefolk og forskere, ikke arbeidslivsfolk. Ingen har tatt tak i at fundamentet for systemet hviler på skuldrene til hva 15-16 åringer og deres foreldre tenker og føler, ikke hvilken fagkompetanse bedriftene og det offentlige trenger. Ei heller har man vurdert om staten bør ta større ansvar på bekostning av fylkeskommune.

Og ingen har greid å gjøre noe med imaget. Mange steder er yrkesfag fortsatt noe du tar hvis du ikke kommer inn på noe annet. Det er fortsatt mange historier om sjokkreaksjoner hvis stjerneelever velger yrkesfag.

Forskning og høyere utdanning har egen statsråd, men hva gjør egentlig den ministeren? Universitetene og forskningsinstitusjonene er frie og uavhengige, og styrer stort sett seg selv. Denne sektoren trenger ikke et politisk løft. Yrkesopplæringen er derimot avhengig av et omfattende system for samarbeid med tusenvis av bedrifter som er i en rivende fagutvikling i drøssevis av sektorer. En yrkesfagminister vil også kunne avlaste næringsministerposten ved å jobbe for lærlingkrav i anskaffelser og seriøsitetskrav i et ordnet arbeidsliv.

Norge trenger altså en yrkesfagminister mye mer enn vi trenger en minister for høyere utdanning. Men hvem er kandidatene til å bli yrkesfagminister i en Støre-regjering? Etter valget seiler nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet opp som det heteste navnet. Han er svært engasjert i yrkesfag, og har selv bakgrunn som gårdbruker. Uansett hvem det blir må den nye statsråden sørge et formidabelt yrkesfagløft, og i mye større grad hente input fra arbeidslivet.

Ved å forsømme fagutdanningene og la utdanningssystemet skure har de siste regjeringene skapt en rekrutteringskrise som nå rammer bedriftene og ungdommen hardt. Jonas Gahr Støre bør gjøre yrkesfag til et av sine viktigste satsningsområder og opprette en egen ministerpost for yrkesfag. Gjerne med AP-nestleder Bjørnar Skjæran som Norges første yrkesfagminister.