Lønnsnivået i NTE savner sidestykke i Nord-Trøndelag. Uttalelsen tilhører varaordfører Øystein Bjørnes i Steinkjer. Bjørnes sier til Trønder-Avisa at hele NTE-styret bør gå av etter at direktørsjiktet har fått lønnsøkninger på opptil en million kroner siste år. Konsernsjef Christian Stav har nå en årslønn på 4,1 millioner kroner, etter et opprykk på rundt en million kroner det siste året.

Da media fortalte om direktørlønningene vakte det mye oppmerksomhet, og det har kommet en del sterke reaksjoner både fra politisk hold og blant allmennheten.

Vi synes varaordføreren i Steinkjer, og også andre som har vært kritiske til det vi her ser, har gode poenger. Øystein Bjørnes, som er valgt inn i kommunestyret i Steinkjer for Høyre, men som nå er utmeldt av partiet, sier at NTEs lønnsnivå setter hele regionen i en skvis. Andre virksomheter, private som offentlige, har ingen muligheter til å konkurrere om arbeidskrafta på slike vilkår. At det er et kommunalt eid selskap som går foran på denne måten synes han lite om, og etterlyser politikere som i egenskap av eierrepresentanter kunne satt skapet på plass.

Men, Bjørnes eller andre som ventet seg et opprør i fredagens bedriftsforsamling i det i kommunalt eide kraftselskapet ble nok skuffet. De som sitter så nært til at de kan øve innflytelse i NTE, valgte å stille seg bak styrets lønnspolitikk. De eiervalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen er i hovedsak sentrale lokalpolitikere. Etter det vi forstår så de ingen grunn til å kritisere styret. Eierne mener altså det er både rett og rimelig at NTE-toppene skal være lønnsadel i Nord-Trøndelag.

NTE ble etablert som et fylkeseid kraftselskap for over 100 år siden. Da fylkene ble slått sammen til ett Trøndelag, valgte fylkeskommunen i nord i forkant å overlate sitt eierskap til de nordtrønderske kommunene. Et viktig argument for det var det som alltid har vært sagt om NTE, at dette er et selskap i folkets eie, etablert for og drevet til beste for innbyggere og næringsliv i regionen det virker.

I dag framstår dette mer og mer som et munnhell. At den lokale forankringen ikke har samme betydning, understrekes ikke bare av en lønnspolitikk som er fjernt fra den lokale virkeligheten. Det ser vi også i det nye styret som ble valgt av bedriftsforsamlingen fredag. Ingen av de tre nye har noen som helt relasjon til gamle Nord-Trøndelag. De er profesjonelle aktører som sikkert har gode forutsetninger for å styre et kraftselskap, men uten kunnskaper om regionen selskapet skal virke i.

Det er ikke alle av oss som synes at dette er den rette vegen inn i framtida for NTE.

__________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.