Dette er talen områdesjef i heimevernet, Per-Ole Austmo, holdt under bekransning av bautaer over falne ved Poppellunden på Krogbakken.

Kjære alle sammen – igjen er det på tide å si «Gratulerer med dagen» – en ny dag i et flott og godt land!

Et land som vi føle oss trygge i, der vi har mat på bordet, tak over hodet, helsehjelp og gode skola. Bakgrunn for at vi kan ha det sånn kjenne vi jo – men uansett e det viktig at vi minne oss på det at da grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814, på Eidsvoll. Norge hadde tidligere vært styrt av den danske kongen, men nordmenn ønsket å ha sin egen konge, og velge sine egne representanter til å styre landet.

Vi hadde vært styrt av «noen andre» - vi hadde ikke «makta sjøl» - på den tida va det kanskje ikke så enkelt for alle å oppfatte å skjønne hva som foregikk, hva som skjedde og heller ikke hvor stort det var – det var lite med nyhetsoppdateringa på tv, Facebook og Snap. Kanskje var hadde de det da også godt – med å være litt uvitende – i motsetning til i dag – der vi gjennom det siste års hendelser har blitt og blir kontinuerlig oppdatert på de utfordringa som finnes. Vi står her i et fritt, godt og tilsynelatende trygt land – ja vi e jo mange som nok kjenne på at renta har gått opp, at ting blir dyrere, at vi kanskje tenker oss om en gang ekstra når vi skal kjøpe noe – men tross det – vi har det bra.

Samtidig har vi fått verdens brutaliteter tettere på oss – vi har mottatt og mottar mennesker som er blitt hjemsøkt av krig og ufred, blitt drevet på flukt fra sine hjem, mista mange av sine kjære – og på «et øyeblikk» mista sin trygghet. Å det e nært oss – noen sekunders avstand via data, «live» sendinga å bilda – e vi oppdatert på den brutaliteten som oppleves – da e det «Heldigvis» bra vi kan hjelpe med det vi har – husrom, mat, klær – å «frihet», stillhet og ro.

Det e og samtidig flott at vi som nasjon sammen med øvrige nasjona kan bidra – med utstyr, trening og støtte te de menneskan som hold fast i heimlandet sitt, som kjempe i fronten for å bevare og beholde sin frihet i sitt land. Æ har verri så heldig at æ har stått her å «tala» over tema flere ganga på den her dagen, verden e i endring – mine refleksjona og betrakninga har alle gangan vært inne på kor heldig vi e, kor bra vi har det og sett «ut» i verden der uro og usikkerhet har herja.

Det som har endra sæ de siste åran e jo at «usikkerheten» og uroen har kommi nærmer oss, vi har fått dreininga på sikkerhet og trygghet og fokuset på nasjonens trygghet er blitt viktigere. Derfor e det og viktig at vi på den her dagen selvsagt i all respekt ære de menneskan som ga sine liv for norges frihet og rette en takk til dæm som i dag styre vårt land.

Det e mange som e på vakt – til enhver tid – døgnet rundt.

Det e politiske persona som legg ned formidabel innsats – i dialog og samarbeid med andre nasjon tenke lokalt men og globalt.

Vi har helsepersonell, politi og forsvarspersonell som står «i si vakt» 24/7 – og også bidrar sterkt ikke bare i Norge men også globalt.

Derfor e det kanskje ekstra viktig at vi i dag feirer vårt demokrati, vår selvstendighet og våre rettigheter. Det e ting som vi kanskje alltid har sett på og ser på som en selvfølge – men det må vernes og voktes.

Et fritt lang, frie valg, talefrihet og likestilling – e å ska vårrå en selvfølge – men som vi å må ta vare på. Vi må være engasjerte innbyggera som bryr oss – ta samfunnsansvar å gjør en jobb for fellesskapet- alle kan gjør en forskjell.

Det å samles her å start den her festdagen sammen e flott, vi står her for å hedre og minnes menneska som ga sine liv, vi e ydmyk og gla for å ha det som vi har det og vi feire den her dagen sammen – alle sammen uansett kæm vi e.

Igjen heise vi våre flagg og gratulere hverandre med dagen og som det står i de to siste versan i Bjørnstjerne Bjørnsons patriotiske sang «Ja vi elsker dette landet» ønske æ å ønske alle en fin dag og ei god framtid!

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir

Gratulerer med dagen!

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.