Utfordringene står i kø for det nye kommunestyret. Dette må det tas tak i.