DEBATT: Det er skremmende at Norge, som skal være verdens mest miljøvennlige land, skjærer igjennom og fatter vedtak om bompenger på elbil.

Skal det «grønne skiftet» komme gjennom, så burde unntaket vedvare.

At elbiler sliter på veiene er jeg også innforstått med. Jeg er også innforstått med at elbil ikke er utviklet produksjonsmessig og at det ikke er supermiljøvennlig å produsere.

Men når Sverige og Finland klarer å bygge veier uten bomavgift, men innførte bom i store byer for å redusere rushtrafikken, så skal Norge, som en miljøbauta i Europa, innføre bomavgift på en vei som mange bruker for å skape store summer med skattepenger til både kommune, fylke og Norge. Tenkes det på ringvirkninger slike avgjørelser har?

Store tabber ble gjort da pendlerparkering ble plassert utenfor bomringen inn til Malm. Pendlere som skulle ta kollektivt måtte kjøre gjennom bom for å ta buss. Da endte det opp i at de like så godt kjørte til stedene de skulle.

Så kommer det oppslag etter oppslag om at rekrutteringen til Steinkjers store industriområde, som vil gi inntekter, er problematisk på grunn av skolefare og kostnader med å reise til og fra arbeidsplassen.

Både innbyggere og industri får nå en tøffere hverdag. Så får man håpe at flertallet som stemte ja for bompengeforslaget og en del andre forslag, tenker seg godt om når neste klovneforslag som skal vedtas.

At Norge kan lykkes med et grønt skifte, er jeg overbevist om.

Farene med avgiftene som kommer «unødvendig», øker ikke bedriftenes sjanse for å innfri rekrutteringsbehovene framover.

Dette kommer i tillegg til andre utfordringene, som eksempelvis skolestruktur. Dette er noe som kan ha negativt utslag for at bedrifter skal vokse og fortsatt driftes.

Ingen satser stort om rekrutteringen blir vanskelig. En veldig stor bedrift i utkanten av kommunen eies av utenlandske eiere. Å drifte dette i framtiden, krever rekruttering. At fylket ikke ser på ringvirkningene og faren som totalen gir, er skremmende.

Men vi har blitt et molboland med avgifter og beskatning som dessverre har ringvirkninger som er større en vi kan se på et A4-ark.

«Nyhetssaken» som florerer i media angående Røkkes flytting er jo en sak som kan sammenlignes på et vis. Han har skapt mye verdier i Norge som fortsatt videreføres, men de løpende inntektene på han som privatperson blir fraværende. Videre kan hans nye planer skje utenfor Norge.

Bompengene er bare en del av totalen. Man forstår dagpendlere og deres vrede angående innføringen av bompengene.

_________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.