DEBATT: I dag 20.november er det FNs internasjonale barnedag, BARNAS DAG. Barnedagen markeres hvert år for å gjøre barn over hele verden, og alle oss som skal være laget rundt barnet, bevisste på hvilke rettigheter barn har. Når barn vet hvilke rettigheter de har, og disse rettighetene ivaretas, skaper vi en bedre verden.

Barnas rettigheter er slått fast i barnekonvensjonen. En konvensjon er en avtale mellom mange land. Alle disse landene er enige om at alle barn under 18 år har rett til en trygg og god oppvekst. Det er 41 artikler i barnekonvensjonen om hvilke rettigheter barn har.

Dette er noen av rettighetene som er omtalt i Barnekonvensjonen:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.

  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

  • Alle barn har rett til beskyttelse.

  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

  • Alle barn har rett til å gå på skole.

  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

  • Alle barn har de samme rettighetene.

Det er mange barn rundt om i verden som ikke får oppfylt sine rettigheter. I noen land er det krig. I andre land er det lite mat, dårlig med helsehjelp og lite skoler. I noen land må barn arbeide i stedet for å gå på skole.

Slik er det heldigvis ikke her i Steinkjer. De aller aller fleste barna i Steinkjer har det veldig bra, har god støtte rundt seg, har gode ansatte i barnehager og skoler og har gode fritidstilbud. Men også hos oss er det barn som ikke har det så bra som de aller helst skulle hatt det. Det må vi sammen, kommunen og alle vi som bor i Steinkjer, hjelpe til med slik at alle skal ha det bra.

Anne Berit Lein (9 år) Foto: Privat

I Steinkjer skal det være godt å vokse opp og bo. Visjonen for skole og barnehage i Steinkjer er «Røtter til å vokse, vinger til å fly». Alle vi i Steinkjer må være med å bidra til at alle barn i kommunen skal ha det godt. La oss alle være «laget rundt barnet». Heile Steinkjer trengs for å støtte og oppdra våre barn. Dette og mye mer er sentralt i inkluderingsstrategien som Steinkjer har i arbeid. Alle barnehagene og elevrådene har vært med å bidra både i inkluderingsstrategien og i kommuneplanen for Steinkjer.

Medvirkning er nettopp ett av fokusområdene i barnehage og skole i Steinkjer. Jeg ser nå fram til ny dialog med elevrådene og ungdomsrådet i Steinkjer på nyåret. Da skal vi igjen snakke sammen om hvordan vi vil ha det i Steinkjer.

Stod har denne uka gjennomført «Bry-sæ-om-vækka», takk til alle som har bidratt der, og til alle som hver på sin kant i Steinkjer bidrar til at det skal være godt og trygt å være barn og vokse opp i Steinkjer. Heile Steinkjer er laget rundt barna i Steinkjer. Hver og en kan vi gjøre en forskjell. La oss alle bidra til at det er godt å være barn i Steinkjer.

Det er bra at vi kan bruke BARNAS DAG til å arbeide sammen for at alle barn i hele verden skal få sine rettigheter oppfylt og få en trygg og god oppvekst.

Anne Berit Lein

Ordfører i Steinkjer