DEBATT: Steinkjer kommune har vedtatt en ny strategi for kommunens barn. For at disse skal kunne være heime så lenge som mulig, legger kommunen ned tilbudene der barn i dag har fellesskap og der ansatte fra kommunen er sammen med dem. I stedet for å gi barn et slikt fellesskap, vil kommunale fagpersoner komme innom barn heime på 10-minutters besøk 2–3 ganger om dagen for å se til at behov dekkes.

I tillegg til ønsket om at barn skal få være heime så lenge som mulig, begrunnes strategien også i framtidige problemer med å skaffe kompetente fagpersoner der barn i dag har fellestilbudene, samt at kommunens økonomi tilsier at oppfølgingen av barn må gjøres på en annen måte enn hva tilfellet har vært fram til i dag.

De politiske organene som er oppnevnt for å se til at barns behov blir ivaretatt, har vedtatt å være positive og framoverlente i denne prosessen der vegen blir til mens vi går.

For at ikke barn som er alene heime skal bli utrygge og ensomme, foreslås det at frivillige skal besøke disse og ha gode og åndelige samtaler på dagtid. Det planlegges også former for digitale ordninger i heimen slik at det kan observeres om det er noen tilfeller der det blir behov for ekstra oppfølging.

I de tilfeller der det er barn som ikke kan være alene heime, skal disse tilbys trygge boliger der flere barn i fellesskap kan ta vare på hverandre.

Strategien gjennomføres ved at dagens fellestilbud legges ned etappevis, og der barn som i dag har tilbud et sted som legges ned flyttes til et tilbud som ennå ikke er lagt ned. Det garanteres fra kommunens side at ingen som i dag har et fellestilbud skal måtte flytte dette tilbudet heim.

Hvis noen av leserne tenker at «barn» i teksten kan byttes ut med «eldre», kan vel også «fabel» i overskrifta erstattes med «virkelighetsbeskrivelse».

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.