Under Senterpartiets landsmøte i Trondheim ble ordfører i Steinkjer Anne Berit Lein kronet til dronningen av framsnakking. Dette ble gjort under temadebatten «Trygghet for folk». Det er jeg stolt av.

Jeg heier på alle som framsnakker Steinkjer og viser til alt det positive som skjer i kommunen. Jeg heier også på alle de som tørr og si i fra når noe oppleves urettferdig eller tøft. Vi skal ha plass til begge deler i den offentlige debatten.

Jeg er glad for at vi har en ordfører som er positiv og framsnakker, dette er noe som gir trygghet. Å være ordfører innebærer å være øverste leder og øverste folkevalgt i en kommune, hvordan ville det da sett ut hvis ordføreren bare var negativ? Ville det gitt bolyst eller gitt noen lyst til å gå ut i den offentlige debatten? Det tror jeg ikke.

Det vi derimot kan bli flinkere på i Steinkjer er å innrømme at ja vi har problemer i kommunen. Vi har for høy barnefattigdom, vi har for mange i utenforskap og vi har for mye mobbing i skolen. Dette skal vi erkjenne, men dette arbeidet har vi også begynt med å snu. Da er det viktig at vi gir hverandre et klapp på skuldra og heier på hverandre.

En del av media sin samfunnsoppgave er å stille kritiske spørsmål, dette er jeg glad for at media i Steinkjer gjør. Men fokuserer vi bare på det negative kommer vi ingen vei.

Flere yngre som jeg snakker med er usikre på om de vil flytte tilbake etter endt studietid eller lignende. Hvorfor? Jo fordi det alltid er noe negativt i omløp.

Jeg registrerer også at det aller meste som skrives i kommentarfelt som omhandler Steinkjer er negativt, gjerne også lite flatterende personkarakteristikker. Nå synes jeg vi alle skal ta oss selv i nakkeskinnet og tenke oss om før vi trykker på kommentarknappen. Færre og færre vil delta i den offentlige debatten grunnet kommentarfeltenes vrede. Dette er også en del av medias oppgave å følge med i egne kommentarfelt.

Ellers har vi fått en interessant politisk dynamikk i Steinkjer. Det virker som debatten skal tas i kommentarfelt, og spesielt kritikk skal imøtekommes i kommentarfelt. De mest aktive i facebookstatuser og kommentarfeltene er Rødt Steinkjer sine politikere. Den røde tråden her er ofte negativ, og kritikken hagler. Dette har de selvsagt all rett til, og det er nok også naturlig som et opposisjonsparti. Men det er i alle fall ikke Rødt på Steinkjer som sikrer økt bolyst og rekruttering til Steinkjer med deres tone i den offentlige debatten.

Jeg kommer til å fortsette å framsnakke, og spesielt heie på Anne Berit Lein som en framsnakkende ordfører. Senterpartiet i Steinkjer er et framsnakkende parti som vil vise de beste sidene av Steinkjer. Det ser jeg ikke skader den offentlige debatten. Krona eller snarere sagt tiaraen som ble brukt for å krone ordføreren for framsnakking håper jeg blir stående som et symbol for positivitet, vekst og utvikling.

___________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.