At ansatte i Steinkjer Kommune opplever at det er en fryktkultur er ikke overraskende. Jeg tror mye av dette henger sammen med den ufrivillige deltiden kommunen opererer med, spesielt i Etat Helse. Ufrivillig deltid skaper en svært gunstig situasjon for arbeidsgiver, siden ansatte frykter å miste sine sårt tiltrengte ekstratimer, eller muligheter for høyere stillinger, dersom de uttaler seg kritisk til forhold på arbeidsplassen. Det er også vanskelig for ansatte og tillitsvalgte å dokumentere forbigåelser på grunn av "trynefaktor" eller som en konsekvens av at man har protestert på ting man er uenig i.

Jeg fikk høre fra en ansatt i kommunen i forbindelse med sammenslåingen mellom Verran og Steinkjer, at den administrative ledelsen i et møte uttalte at "Det er ingen som er tvangsansatt i Steinkjer Kommune". Hadde jeg vært på dette møtet, og hørt dette ville jeg ha tolket dette som "gjør som vi sier, eller finn deg en annen jobb". Det er jo nærliggende å tenke at en slik fryktkultur starter her. En god ledelse legger jo til rette for trivsel og takhøyde. Klarer man det, kommer resultatene av seg selv. Slik er det i alle fall i min verden.

Rødt har tre representanter i kommunestyret, og er sånn sett som arbeidsgivere å regne. Vi har foreslått å opprette en ekstern varslingskanal og at ansatte skal være representert i utvalgene i kommunen. Alt ble nedstemt av Senterpartiet og vennene deres. Det synes vi er trist, og da blir det gjerne slik at media blir å fungere som den eksterne varslingskanalen. Vi får bare regne med at det er slik de ønsker å ha det, siden vi ikke har registrert noen bedre forslag fra posisjonen på Steinkjer. En varsling skal tas med største alvor, og i de fleste tilfeller har det allerede gått langt når man først trykker på den store røde knappen.

Da er det veldig viktig at den som mottar varselet vet hvordan dette skal håndteres. I en ideell verden skal takhøyden allerede være så høy at verken fagforeninger, verneombud eller ledelse blir overasket når varselet kommer. Her er det åpenbart mangel på tillit i flere ledd! Da vi dannet Rødt Steinkjer, var en av våre kampsaker å innføre en heltidskultur i Steinkjer. Journalisten som da var i kontakt med oss og lurte på hva vi ville tilføre kommunen, kunne da fortelle at det allerede var vedtatt i strategiplanen for Steinkjer for lenge siden. Mulig det, men det er 6 år siden vi ble stiftet, og vi kan ikke si at vi blir nedlesset av saksdokumenter med konkrete planer for en ny offensiv holdning til heltidsstillinger så langt, og som vi mener er en stor del av årsaken til fryktkulturen flere ansatte nå opplever.

Det vitner om at de ansatte har rett i sine antydninger, all den tid vår forrige ordfører gikk hardt ut media mot kommuneoverlegen i forbindelse med hennes uttalelser om Sykehuset i Namsos. Dette er et bevis på at det finnes en ukultur i Steinkjer Kommune, som er forankret helt i toppen av organisasjonen.