Er du klar for å sette av penger til nytt orgel i Mære kirke, ordfører?

May Britt Lagesen og Gunnar Thorsen i Steinkjer Arbeiderparti. Foto: Leif Arne Holme / Øyvind Bones