Makta ser ut til å bli pulverisert. Dette er dramatisk.