DEBATT: Næringslivet på Innherred går så det griner. Norske Skog hadde et rekordår, og betalte ut bonus til alle sine ansatte i fjor. Aker Verdal har gode tider, og melder om storstilte planer. Den største aktøren i byggebransjen, Grande Entreprenør, melder også om store planer.

Men alle disse planene er småtterier i forhold til det som nå planlegges i Orkland kommune sør for Trondheim. Her planlegges det nå en batterifabrikk. Denne fabrikken kan gi - hold deg fast - 2500 arbeidsplasser når den står ferdig. Selv om dette ligger et stykke unna oss på Innherred, påvirker det oss indirekte. Kampen om arbeidskrafta tiltar.

Gigant-planene i Orkland viser igjen behovet for å skape attraktive lokalsamfunn på Innherred, skriver redaktør Espen Leirset i Innherred.

– Dette er et paradigmeskifte – en ny tidsalder – for hele orklandssamfunnet og for hele Midt-Norge, sier  ordfører Oddbjørn Bang til Avisa Sør-Trøndelag/MN24.

Orkland kommune ser for seg oppbyggingen av en helt ny bydel som følge av planene. Boliger, skoler, barnehager og veinett blir påvirket ved Eiktyr industripark. Første byggetrinn er planlagt innen fire år, hvor man forventer mellom 500 og 700 ansatte.

– Mange vil pendle, spesielt i starten. De vil ikke komme hit på én gang. Vi er en del av en stor arbeidsmarkedsregion, og mange vil bo i nabokommunene, sier ordfører Bang til avisa.

Vi står overfor en krevende tid, siden Solberg-regjeringens oljepakker smører leverandør-industrien til oljenæringa kraftig. Det er bakgrunnen for at Aker Verdal går særdeles godt for tiden. Samtidig skal næringslivet omstilles til det grønne skiftet. Overgangen mellom oljealderen og den grønne alderen ser ut til å medføre et enormt press i arbeidsmarkedet. For hvor skal de 2500 ansatte i Orkland hentes fra? De vil som Innherred bli nødt til å hente ansatte utenfra egen region for å lykkes.

Dette viser igjen behovet for å skape attraktive lokalsamfunn på Innherred. Innherred må være det mest attraktive stedet å bo og stifte familie, for jobb kan folk få seg mange steder. Bolyst, gode idrettslag, frivillige foreninger, et godt friluftstilbud, gode skoler og barnehager og hyggelige sentrumsområder må til.

__________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.