DEBATT: Det må være god tilgang på arbeidsplasser for alle, man må sikre barnehager og skoler der folk skal bo, man må ha et godt desentralisert kulturliv og man må ha gode tilgjengelige rimelige tomter så folk kan bygge seg rimelig boliger.

Frivilligheten må ha gode arbeidsvilkår og det må være lett tilgjengelige natur og friluftsområder. Så må man ha et godt helsetilbud som er lett tilgjengelig for alle uansett helseutfordringer og man må kunne komme i kontakt med hjelpeapparatet uten å måtte stå i kø.

Det må være en god og fungerende eldreomsorg, der man har nok grunnbemanning og der ansatte i tjenesten skal slippe å jakte vakter for å ha lønn å leve av.

Det må være en selvfølge at ingen eldre skal sitte ensomme i sine hjem dag ut og dag inn, kun med et kort besøk av en helsearbeider pr. dag.

Dette har ikke vært langt framme på prioriteringslista de siste åra og dette koster penger. Vi må være fornøyd med alle de nye byggeprosjektene som er gjennomført og har kostet store summer. Vi har fått et flott kulturhus, Dampsaga bad er på plass igjen og fotballhall og nytt O2 hus er tatt i bruk.

Nå må det være helse og omsorg sin tur å bli prioritert i alle budsjetter og det må satses på folk der folk bor, samt å tiltrekke seg nye innbyggere.

Om man skal bli mer attraktiv må man bli det i hele livsløpet. Det hjelper lite, om man skal tiltrekke seg nye innbyggere, å bare være attraktiv fram til man blir eldre å trenger hjelp, for så å bli sett på som bare en utgiftspost der vi hele tida skal skjære ned på budsjettene.

Det må bli forutsigbart, trygt og godt å bli eldre. Det må bli godt å bo og leve sjøl om man blir syk. Man skal få helsehjelp uten å måtte kjempe for det uansett om man bor hjemme eller på sykehjem.

Den dagen man trenger sykehjemsplass, bosenter eller styrka hjemmetjeneste skal man få det uten å måtte stå flere måneder/år i kø.

Man må tenke helse og omsorg i all sin planlegging og tenke hvordan vedtak man gjør i kommunestyret har innvirkning på befolkningen.

Det må være trygt, godt og forutsigbart for alle å leve og bo i Steinkjer kommune.

Det er bare 12 dager til valget og du kan være med å påvirke hvordan kommunen skal styres.

Godt valg.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.