Kanskje er det fordi vi ikke tenker over at vi har en psykisk helse før vi får en psykisk sykdom som må behandles.

Psykisk helse er noe vi har hele livet. På samme måte som vi kan styrke eller svekke den fysiske helsa, kan vi styrke eller svekke den psykiske helsa. Kort sagt: Den psykiske helsa kan trenes! Det er en god nyhet for mange av oss.

Men hva slags trening er det snakk om? Ikke fins det treningsstudioer for psykisk helsetrim, og hvor finner vi treningsprogrammene?

Kronikkforfattere Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder for folkehelsekampanjen «ABC for god psykisk helse», Trøndelag fylkeskommune og Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, NTNU. Foto: Kollasj

Spørsmålet om hvordan vi kan forebygge psykiske lidelser, er viktig. Både for hver enkelt av oss og for samfunnet. Psykisk uhelse er et alvorlig folkehelseproblem, den viktigste årsaken til arbeidsuførhet og dårlig livskvalitet. Det koster samfunnet 330 milliarder i året.

Psykiske plager har økt de siste tiårene, særlig blant barn, ungdom og unge voksne. Internasjonale tall viser at 13 prosent av barn og unge under 18 år har en psykisk lidelse.

Samtidig har de fleste av oss lite kunnskap om psykisk helse. Ifølge en undersøkelse i Trøndelag i fjor, synes vi også det er vanskelig å finne begripelig informasjon om temaet.

Heldigvis er de tre beste treningsrådene for god psykisk helse enkle. Så enkle som en ABC:

Gjør noe aktivt. Gjør noe sammen med andre. Gjør noe meningsfullt.

Vi kan altså oppnå bedre psykisk helse og livskvalitet ved å holde oss aktive, søke tilhørighet i et støttende fellesskap og engasjere oss i meningsfulle aktiviteter. Det går fram av omfattende internasjonal forskning på psykisk helse. Erfaringer fra Australia, Danmark og Trøndelag bekrefter funnene fra forskningen.

Med denne innsikten som bunnplanke har fagfolk i mange land sammen utviklet en metode for god psykisk folkehelse. Den har fått navnet ABC, etter de tre engelske ordene for de anbefalte rådene: Act (Gjør noe aktivt), Belong (Gjør noe sammen med andre) og Commit (Gjør noe meningsfullt).

Basert på ABC-metoden lanserer Trøndelag fylkeskommune nå kampanjen «ABC for god psykisk helse». Dette er den første forskningsbaserte innsatsen her i landet for å styrke psykisk helse for en hel befolkning – i første omgang innbyggerne i Trøndelag.

Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Helsedirektoratet deltar også aktivt i kampanjen. Oppdraget kommer fra regjeringen, som vil bruke erfaringene fra Trøndelag til å vurdere om kampanjen skal utvides til hele landet.

Omkring halvparten av psykiske lidelser debuterer i løpet av barne- og ungdomsalder. Derfor er det særlig om å gjøre at ABC-metoden kommer barn, ungdom og unge voksne til gode.

I samarbeid med foreldre, lærere og barne- og ungdomsledere i frivilligheten må vi rette innsatsen inn mot familier, barnehager, skoler, studiesteder og ulike fritidsarenaer. Her er det gode muligheter for å drive psykisk helsefremmende aktiviteter og styrke kompetansen på psykisk helse.

I motsetning til andre metoder for styrking av den psykiske folkehelsa er ABC – metoden veldig enkel. De tre rådene er lette å forstå. Å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt – det er råd vi uten videre kan ta i bruk i vår egen hverdag.

Alle de 53 offentlige og frivillige partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag har på forskjellig nivå tatt ABC i bruk. Engasjementet har også spredd seg til andre organisasjoner i og utenfor Trøndelag, som Ski-VM 2025, Studentsamskipnadene SSN og Student i Nord, Lier kommune og Folkehelseforeningen. De bruker ABC for å fremme god helse generelt og god psykisk helse spesielt.

Kampanjen «ABC for god psykisk helse» skal vare året ut. Håpet er at den inspirerer riktig mange trøndere til å gå inn i 2025 med et nyttårsforsett om å trene den psykiske helsa si.

Dette innlegget ble først publisert hos Midtnorskdebatt

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.