Det er gått ett år siden SJ Norge etablerte sitt hovedkontor i Trondheim. Det gjorde vi fordi vi ønsker å satse på vekst i regionen. Som den største togoperatøren i Norden sørger SJ for at 100 000 mennesker kommer seg dit de skal hver dag.

I tiden etter etableringen har vi blitt det togselskapet i Norge med høyest kundetilfredshet. Det gjør oss allikevel ikke tilfreds. Antallet reisende i dag forteller oss at investeringer i tog og infrastruktur ville gjort at vi kunne gjort langt flere fornøyd. Vi opplever at mange er enige. Nærmere 80 prosent av trønderne ønsker en forbedring av togtilbudet. Til dette trenger vi hjelp.

Rikke Lind Foto: Tor Lindseth

Fylkesordfører Tomas Ivar Hallem har helt rett: Det viktigste infrastrukturprosjektet i Trøndelag er en oppgradering av Trønderbanen, med to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer. To tog i timen på Trønderbanen vil utvide arbeidsmarkedsregionen og bidra til vekstmuligheter for bedriftene.

For folk flest vil to tog i timen gjøre det mer attraktivt å velge toget til jobb, til St. Olavs hospital, sykehuset på Levanger, Trondheim Lufthavn Værnes, fotballkamper på Lerkendal og konserter og arrangement rundt omkring i Trøndelag. Mer enn halvparten av trønderne svarer at de ville brukt toget enda oftere med hyppigere avganger.

Og det er mange vi snakker om. 280 000 mennesker – 60 prosent av befolkningen i Trøndelag – bor mindre enn fem kilometer fra en av jernbanestasjonene langs Trønderbanen. Utvider man avstanden til ti kilometer omfattes 300 000 trøndere. Og utvider man til 20 kilometer omfattes 335 000 personer eller mer enn 70 prosent av Trøndelags befolkning.

To tog i timen skulle egentlig komme i desember 2023, men ble utsatt til 2027. Nå kan det ikke utsettes lenger, det kan ikke Trøndelag akseptere på vegne av sine innbyggere, og SJ på vegne av alle som ønsker å reise med tog i Trøndelag.

Kundene velger toget. De nye togene som er satt inn i lokaltogtrafikken på Trønderbanen er allerede fulle. Derfor må kapasiteten bedres slik at folk kan og vil benytte seg av togtilbudet. For få ut potensialet i regionen må togtilbudet forbedres slik at det blir to tog i timen.

Nasjonal transportplan 2025-2036 må derfor ha forpliktende formuleringer om utvikling og styrking av jernbanen med to tog i timen Melhus – Steinkjer innen 2027. Det må konkretiseres hvordan man skal komme dit i form av infrastrukturtiltak og innkjøp av tog. Og ikke minst: Formuleringene i Nasjonal transportplan må følges opp i påfølgende statsbudsjett.

Tall fra Bane NOR viser at kostnadene for å oppnå dette er på 2,8 mrd. Dette vil si en investering på kun kr. 9000 kr. per trønder. Mens alle de andre store byene i Norge allerede har mer enn ett tog i timen, så planlegges det ytterligere utbedringer mellom Oslo og Hamar på 28 mrd. kroner, og mellom Oslo og Tønsberg på nesten 30 mrd. kroner. Sistnevnte skal gi fire tog i timen til en by med 42.000 innbyggere.

Alt dette er veldig bra, men nå er tiden kommet for å slå fast at det også snart må være trønderne sin tur. To tog i timen mellom Melhus og Steinkjer må realiseres innen 2027.

Fordi trønderne fortjener det.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.