Steinkjer videregående skole Foto: LEIF ARNE HOLME

Debatt:

Kjære lærer, søk videreutdanning!

Gruppeleder i Steinkjer Høyre, Christine Agdestein, oppfordrer alle lærere i steinkjerskolen til å fordype seg i faget sitt.

Kjære lærer:

Nå kan du søke videreutdanning! Fristen er 1. mars.

Gode lærere er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer. Steinkjerskolene har mange dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Høyre vil at lærerne skal få faglig påfyll slik at elevene kan lære mer.

Siden Høyre kom i regjering har rundt 40.000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Lærere som har tatt videreutdanning sier de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer.

Det er fremdeles en del lærere som mangler fordypning i fagene de underviser. Høyre i regjering har innført kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk for å sikre at flere lærere er faglig oppdaterte. Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. Staten tar nesten hele kostnaden til videreutdanningen. Det er nettopp hensynet til elevenes læring som gjør at kompetansekravene er så viktige.

I 2021 satser steinkjerskolene særskilt på lesing. Å mestre lesing er avgjørende for å lykkes, i alle fag. Jeg vil særlig oppfordre skolene og kommunen til å innvilge lærere videreutdanning som lærerspesialister. Høyre vil at alle skoler skal ha tilgang til lærerspesialist i begynneropplæringen innen 2025.

Det er skoleeier, hovedsakelig kommunen, som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. Vi har tiden frem til 2025 på å gi lærerne i steinkjerskolene den videreutdanningen de skal ha. Derfor har Høyre helt siden 2019 flere ganger etterspurt hvordan skolene Steinkjer kommune ligger an. Det må vi vite for å kunne planlegge slik at vi er sikre på å komme i mål. Vi kommer til å fortsette å spørre helt til vi får svar.

Startskuddet for å søke videreutdanning gikk 1. februar, og lærerne har frem til 1. mars på å søke. Jeg oppfordrer deg som er lærer i steinkjerskolen til å søke!