Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert eneste år, ifølge beregninger fra Sintef gjort i 2016.

Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel, påstår Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Hun påpeker at det er lønnsomt både for de ansatte, for bedriftene og for samfunnsøkonomien. Arbeidstilsynet mener norske arbeidsplasser har et stort potensial når det kommer til forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade.

– For å kunne sette inn gode tiltak på den enkelte arbeidsplassen, er det viktig at arbeidsgiver har oversikt over hva som kan gå galt der, sier Vollheim.

foto
– Arbeidsgivere må vite hvordan de kan hindre uheldige hendelser og belastninger og hvordan de kan begrense skadeomfanget hvis uheldige situasjoner oppstår på den enkelte arbeidsplassen, sier Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Én av fire har nakke- og skuldersmerter

På bakgrunn av Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå, har Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse kartlagt de vanligste helseplagene i norsk arbeidsliv og hvilke yrker som rammes av dem.

På listen over helseplager finner vi blant annet nakke- og skuldersmerter. Dette rammer én av fire i arbeidslivet, eller rundt 650.000 yrkesaktive. Andre plager på listen er hodepine, armsmerter, ryggplager, smerter i bena, søvnvansker og psykiske plager.

Under kan du se hvilke tre helseplager som forekommer hyppigst i ditt yrke.

Tips! Om du trykker «Ctrl» + «F» kan du søke etter yrket ditt.

Frisør/kosmetolog

Kokk/kjøkkenassistent

Kokker og kjøkkenassistenter er de som har størst andel arbeidsrelaterte ryggplager og smerter i bena.

Saksbehandler

Saksbehandlere har størst andel arbeidsrelaterte nakke- og skuldersmerter.

Yrker: Regnskapsførere, arbeidsformidlere, skattefunksjonærer og saksbehandlere innen sosiale ytelser.

Pleie- og omsorgsarbeider

Vernepleier/sosialarbeider

Yrker: Vernepleiere, rådgivere innen sosiale fagfelt og miljøarbeidere innen sosiale fagfelt.

Kontormedarbeider

Yrker: Arbeidsledere for kontorpersonell, sjefssekretærer, andre yrker innen offentlig forvalting, kontormedarbeidere, dataregistrere, regnskapsmedarbeidere, lønningsmedarbeidere, arkivassistenter og personalkontormedarbeidere.

Førskolelærer

Førskolelærere er dem som har størst andel arbeidsrelatert hodepine.

Barnehage-/skoleassistent

Sykepleier

Sykepleiere er dem som har størst andel arbeidsrelaterte søvnvansker.

Yrker: Spesialsykepleiere, jordmødre og sykepleiere.

Toppleder

Yrker: Politikere, toppledere i offentlig administrasjon og i interesseorganisasjoner og administrerende direktører.

Renholder

Yrker: Renholdsledere i virksomheter, feiere, fasaderenholdere, desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere, renseri- og vaskemaskinoperatører, renholdere i virksomheter og bilvaskere.

Salgsagent/megler

Yrker: Finansmeglere, kundebehandlere (lån og kreditt), takstmenn, forsikringsagenter, innkjøpere, speditører og befraktere, konferanse- og arrangementsplanleggere, eiendomsmeglere- og forvaltere og andre yrker innen forretningstjenester.

Grunnskolelærer

Yrker: Grunnskolelærere, språklærere, musikklærere, lærere i estetiske fag, IKT-lærere og andre lærere.

Lager-/transportarbeider

Yrker: Lagermedarbeidere og materialforvaltere, logistikkmedarbeidere, transportfunksjonærer, truckførere, dekks- og maskinmannskap (skip), laste- og lossearbeidere, varepåfyllere og bud.

Kundeservice-yrker

Yrker: Kundebehandlere (bank og postkontor), bingoverter og bookmakere, inkassomedarbeidere, reisebyråmedarbeidere, kundesentermedarbeidere, sentralbordoperatører, hotellresepsjonister, resepsjonister (ekskl. hotell), bibliotekarassistenter, postbud og postsorterere, flyverter, båtverter, konduktører, reiseledere og guider, begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere, andre personlige tjenesteytere og billettselgere.

Sjåfør-yrker

Yrker: Tog- og T-baneførere, bil-, drosje- og varebilførere, bussjåfører og trikkeførere, lastebil- og trailersjåfører.

Bonde/fisker

Yrker: Dyrepasser, korn- og grønnsaksprodusenter, gartnere, melke- og husdyrprodusenter, skogbrukere, havbruksarbeidere, fiskere og hjelpearbeidere i husdyrproduksjon.

Byggearbeider

Yrker: Taktekker, murer, gulv- og flislegger, isolatør, glassarbeider, rørlegger og VVS-montør, kuldemontør, maler og byggtapetser, overflatebehandler og lakkere.

Tømrer

Tømreryrket er det som har størst andel arbeidsrelaterte armsmerter av alle yrkene i oversikten.

Yrker: Tømrere, snekkere og operatører innen trelastproduksjon.

Butikkmedarbeider

Yrker: Butikkavdelingssjef, butikkmedarbeider og demonstrasjonsselger.

Mekaniker

Yrker: Skipsmaskinister, bilmekanikere, mekanikere innen flytekniske fag, anleggsmaskin- og industrimekanikere og sykkelreparatører.

Lektor/pedagog

Yrker: Universitets- og høyskolelektorer/-lærere, yrkesfaglærere, lektorer (vgs.), spesialister i pedagogikk, spesiallærere/spesialpedagoger og kjøreskolelærere.

IKT-rådgiver/-tekniker

Yrker: Systemanalytikere- og arkitekter, programvareutviklere, nett- og multimedieutviklere, applikasjonsprogrammere, andre programvare- og applikasjonsutviklere, databasedesignere og-administratorer, systemadministratorer, sikkerhetsanalytikere, driftsteknikere, brukerstøtte, nettverks- og systemteknikere, internett-teknikere, teknikere innen radio og TV og teknikere innen telekom.

Vaktmester

Lege

Yrker: Allmennpraktiserende leger, legespesialister, veterinærer, tannleger, farmasøyter og psykologer.

Servitøryrker

Yrker: Servitører, bartendere og gatekjøkken- og kafémedarbeidere.

Kommunikasjonsyrker

Yrker: Reklame- og markedsføringsrådgivere, informasjonsrådgivere, journalister og religiøse yrker.

Revisor/finansrådgiver

Yrker: Revisorer, regnskapsrådgivere, finans- og investeringsrådgivere og finansanalytikere.

Sivilingeniør o.l.

Yrker: Fysikere og astronomer, meteorologer, kjemikere, geologer og geofysikere, matematikere, statistikere, biologer, botanikere, zoologer, sivilagronomer, miljøvernrådgivere, sivilingeniører innen industri og produksjon, bygg og anlegg, maskin- og marinteknikk, kjemi, geofag, petroleumsteknologi, metallurgi, elkraftteknikk, elektronikk, telekommunikasjon, sivilarkitekter, landskapsarkitekter, produkt- og klesdesignere, arealplanleggere, landmålere, kartografer og grafiske- og multimediedesignere.

Anleggsarbeider

Yrker: Arbeidsleder (bygg og anlegg), steinhuggere, betongarbeidere, skytebaser og sprengningsarbeidere, bergfagarbeidere, anleggsmaskinførere, kran- og heisførere og hjelpearbeidere i anlegg.

Elektriker o.l.

Yrker: Elektrikere, automatikere, energimontører, serviceelektronikere og tele- og IKT-installerer.

Ingeniør

Yrker: Ingeniører innen bygning, elkraft, elektronikk, maskin, kjemi, petroleum, bergverk og metallurgi. I tillegg finner en også energikontrolloperatører, kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle og vannrenseanlegg, innen kjemisk prosessindustri og ved olje- og naturgassraffineringsanlegg, bioteknikere, agroteknikere, skogteknikere og teknikere innen luftfartssikkerhet.

Politi/vakt o.l.

  1. Nakke- og skuldersmerter: 18 prosent

  2. Ryggplager: 14 prosent

  3. Søvnvansker: 12 prosent

Yrker: Befal med sersjant grad, menige, tollere, politibetjenter, privatetterforskere, brannkonstabler, fengselsbetjenter, vektere, andre sikkerhetsarbeidere og yrkesdykkere.

Selger

Yrker: Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter, innen IKT-produkter, selgere (en gros), intervjuere, telefon- og nettselgere og andre salgsmedarbeidere.

Fysioterapeut o.l.

Yrker: Fysioterapauter, ernæringsfysiologer, audiografer og logopeder, ergoterapeuter, kiropraktorer og radiografer.

Profesjonell kunstner

Kunstnere er den yrkesgruppen med størst andel arbeidsrelaterte psykiske plager.

Yrker: Forfattere, dirigenter, komponister, musikere og sangere, koreografer og dansere, regissører, skuespillere, andre utøvende kunstneriske yrker, idrettsutøvere, fotografer og filmfotografer.

Skipsbefal/flyver

Yrker: Dekksoffiserer og loser, flyvere og flyveledere.

Finner du ikke ditt yrke på listen? Du kan finne ytterligere ti yrker i statistikken for de enkelte helseplagene hos Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og – helse.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) (SSB, Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016) Neste levekårsundersøkelse kommer neste år.