Funkisstilen har inntatt den norske fjellheimen. Men noe er uforanderlig.