— For enkelte er det Startour-katalogen, og ikke skoleruten som bestemmer når de tar ferie. Vi ser at det er en utvikling i retning av at mange tar ferie midt i skoleåret, sier Hans Wendelbo, fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag.

Nylig behandlet opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune ordensreglementet for alle videregående skoler i fylket. Etter forslag fra Wendelbo gikk en enstemmig komité inn for å føye til et nytt punkt som gir elevene et klart signal om at de bør møte på skolen:

«Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Permisjoner kan innvilges, men ferier i skoletiden skal normalt ikke innvilges».

Støtte til rektorer

— Tilbakemeldingene fra skolene er at mange elever søker om ferie i skoleåret. Det er ikke alltid så enkelt for rektor å si et klart ja eller nei til dette. Nå får rektorene et regelverk å støtte seg på, sier Wendelbo.

Han jobber selv som lektor ved Røros videregående skole, og sier at dette med ferie i skoletida er noe som diskuteres på lærerrommet.

— De videregående skolene er det området fylkeskommunen bruker mest penger på. Når vi gjør det vi kan for å gjøre skolen så bra som mulig, så blir det feil hvis elevene sitter på en kafé i Syden, mener Wendelbo.

Hans Wendelbo

  • For enkelte er det Startour-katalogen, og ikke skoleruten som bestemmer når de tar ferie.

Ikke nødvendig

— Men det kan vel også være lærerikt for elevene å reise ut?

— Det er klart det er eksempler på at en tur kan være byggende og utviklende, men det er ikke det som er normen. Det som er normen er at elever drar på ferie, sier Wendelbo.

- Men elevene har vel selv et ansvar for egen læring, og de kan vel ta igjen det de har mistet når de kommer tilbake?

— Men hvordan kan vi skape et team og en gruppetilhørighet i en klasse, når elever til stadighet er borte? Elevene mister substansiell kunnskap når de ikke er til stede. Samtidig skaper dette ekstra arbeid for lærere, som kanskje må gjennomgå stoffet en gang til, eller må gi nye prøver. Når året har 52 uker, og elevene har skole i bare 39 uker, så burde det ikke være nødvendig å ta ekstra ferie, mener Wendelbo.

Få de siste reisenyhetene på Facebook: Aftenposten REISE,BT REISE,REISE-Adressa

Rett og plikt

Leder i opplæringskomiteen, Karianne Tung (Ap), sier at denne innskjerpingen vil gjelde fra neste skoleår. Hun påpeker at det nye punktet først og fremst er ment for å gi elever og foreldre et klart signal om hva som forventes av dem.

— Elevene har en rett til å gå på skole, men de har også en plikt. Vi ønsker å gi et klart politisk signal om at vår holdning er at elevene helst ikke tar ferie i skoletida. Vi ønsker også å hjelpe lærere og rektorer i arbeidet med å vise at det å være på skolen, er viktig, sier Tung.

Hun sier at de sliter med et for høyt fravær i den videregående skolen, og dette er også et ledd i arbeidet for å redusere det.

— Men vi har ingen sanksjonsmuligheter, så elevene bestemmer hvordan de vil forholde seg til dette, sier Tung.

Hva mener du? Bør skolene stramme inn på dette? Eller bør det være opp til hver enkelt familie? Diskuter i feltet under!