I Berlin lever Øst-Tyskland i beste velgående. I hvert fall hos nostalgikerne.