888 personer ble av Norstat spurt om å svare på om følgende informasjon påvirker deres valg av flyselskap når de skal ut og reise:

«Flyselskapet Norwegian er blitt sterkt kritisert av Fagforbundet for å leie inn utenlandsk arbeidskraft fra Thailand med en grunnlønn på under 3000 kroner i måneden. Flyselskapet på sin side mener at arbeidstakerne har en god lønn målt mot andre arbeidstakere i Thailand.»

Nesten sju av ti lar seg ikke påvirke av disse opplysningene, ifølge undersøkelsen som er gjennomført for NRK.

Menn og unge bryr seg minst

Vestlendinger bryr seg aller minst, og menn bryr seg litt mindre enn kvinner. De yngre bryr seg mindre enn den eldre garde.

Sett fra politisk ståsted, er det færrest Høyre-velgere (83 prosent) som lar seg påvirke. Blant Fremskrittspartiets velgere er tallet 77 prosent, for Kristelig Folkeparti 75 prosent og Senterpartiet 64 prosent.

60 prosent av Sosialistisk Venstrepartis velgere sier de lar seg påvirke av denne saken når de skal velge flyselskap. 39 prosent av Arbeiderpartiets velgere sier det samme.

Feil stilt

Norwegian sier i en kommentar at de mener spørsmålet som er stilt i undersøkelsen, ikke gir et riktig bilde av hva det thailandske kabinpersonalet tjener.

– Månedslønnen deres ligger i snitt på 80.000 baht, noe som tilsvarer om lag 15.000 norske kroner. Det er noe annet enn de 3000 kronene det henvises til, sier flyselskapets informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.