Seks norske strender og fire marinaer kan heise kvalitetsmerket Blått Flagg i sommer. Helleneset i Bergen kommune får utmerkelsen for første gang.

Omtrent 3650 strender og marinaer i 41 land i Europa, Tunisia, Marokko, Sør-Afrika, Brasil og Karibien er sertifisert med Blått Flagg.

Dårlig vannkvalitet

Ifølge Jan Brataas, daglig leder i FEE Norway-stiftelsen, søkte rundt 20 norske strender om å få utmerkelsen.

— Mange strender ble avvist fordi de hadde mangelfulle badevannsprøver eller fordi kvaliteten på vannet var for dårlig, sier han.

FEE Norway-stiftelsen er ansvarlig for sertifiseringsordningen Blått Flagg i Norge.

Kloakk

— Vi har en tendens til å tro at alt er så rent i Norge, men det er en del problemer her også. Mangelfulle kloakkanlegg gjør at en del kloakkvann som skulle gått via renseanlegg går rett ned i sjøen en del steder dersom det har vært mye nedbør. Vi kan lese dette av prøvesvarene fra vannprøvene, sier Brataas.

Blått Flagg-utmerkelsen ble innført i Norge i 1999, men er fortsatt lite kjent.

— Det er veldig utbredt i Europa og andre deler av verden. Det kunne sikkert vært bedre markedsført i Norge, men vi merker at stadig flere er oppmerksomme på ordningen, sier Brataas.