1814 ble et begivenhetsrikt år for Norden. Det hele startet med Frederik VI's underskrift, en kald vinterdag på Hindsgavl Slott.

Neste år er det 200 år siden Norge ble en egen nasjon.

Det rosa rommet

Hindsgavl Slott ligger ved Middelfart i Danmark, helt nede ved vannet omringet av storslått natur på alle kanter.

Dette store, mektige slottet er kjent for sin historie helt tilbake til 1200-tallet.

— Dersom man besøker slottet i løpet av 2014 kan man bli med på en opplevelse i norsk historie, og se den originale kontrakten som ble underskrevet av de to kongene i 1814, sier markedssjef ved Hindsgavl, Eli Rømer.

Rømer forteller at Hindsgavl Slott har norsk historie helt tilbake fra 1600-tallet.

De orginale dokumentene ligger godt bevart på slottet. Foto: Hindsgavl

Men det var i 1814 da den danske og svenske kongen ble enige om en kontrakt som gjorde Norge til en selvsendig nasjon, at den norske historien virkelig fikk fotfeste innenfor slottes vegger.

— Den historiske kontrakten som gjorde Norge til en selvstendig nasjon ble underskrevet av Frederik VI inne på det Rosa Rommet , sier Rømer.

Rommet er åpnet og tilgjengelig for gjester som besøker slottet.

Norsk historie i veggene

Da Napoleon opplevde nederlag i Russland, inngikk Russland en allianse med Storbritannia og Sverige. De prøvde å få med seg Danmark i alliansen, men prisen var at Sverige skulle ha Norge som kompensasjon, for at Russland hadde tatt Finland. Dette ville ikke Frederik VI gå med på, og det endte med at Danmark ble Napoleons siste forbundsfelle.

Da Napoleons hær i 1813 ble beseiret, sto Danmark alvorlig svekket tilbake.

Den 16. januar 1814, da Frederik VI oppholdt seg på Hindsgavl Slott, underskrev han en fredstraktat. Denne traktaten ble gjort endelig i Kiel, hvor Danmark måtte gi fra seg Norge. Etter over 400 år under dansk kongedømme ble Norge fredens pris.

Frederik VI kommenterte utfallet slik;

«Gid jeg aldri skulle måtte oppleve en slik sorgens dag, der jeg måtte vedgå, at Norge, mitt kjære Norge, måtte være offeret som måtte gis, for ikke å måtte gi opp alt.»

På baksiden av Hindsgavl Slott finnes en stor og idyllisk hage. Foto: Hindsgavl

Kieltraktaten førte til opprør i Norge. Den dansk-norske kongens stattholder i Norge, prins Christian Frederik, innkalte representanter for den norske eliten til stormannsmøte på Eidsvoll 16. februar 1814. Her ble de enige om å avvise fredsavtalen og innkalle en grunnlovgivende forsamling med bred representasjon.

Allerede den 17.mai kunne den undertegnes og Christian Frederik velges til norsk konge.

Gjenoppbygd etter brann to ganger

Hindsgavl Slott ble først nevnt i det danske registeret av herregårder og gods av kong Valdemar II i 1231. Den gang var halvøya et kongelig jaktområde kalt «gjerdet».

Hindsgavls gårdsbygninger ble ødelagt av brann i 1858 og gjenoppbygd i 1859. Den 23. juni 1977 brant gårdsbygningene ned for andre gang, og gjenoppbygget i 1978-79. Flere av overnattingsrommene ligger inne på selve slottsbygget, mens andre ligger i de ombygde stallene rundt slottet og har synlige murvegger og stilig, moderne innredning.