Først satte Norwegian 737 Max 8-flyene på bakken etter instruksjon fra britiske og irske luftfartsmyndigheter. Deretter kom samme instruks fra Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå og norske luftfartsmyndigheter.

Det kan påvirke rettighetene dine som flypassasjer.

– Saken endret karakter etter dette, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Når en offentlig myndighet tar en slik avgjørelse, er det utenfor flyselskapets kontroll. Om dette blir kategorisert som en «ekstraordinær hendelse», mister man visse rettigheter.

Uansett om det er en «ekstraordinær hendelse» eller ei, har man flere krav som reisende.

Mat og drikke på kupong

Du har for det første rett til forpleining, det vil si at flyselskapet dekker utgifter til mat og drikke. Når denne rettigheten slår inn, varierer etter reisens lengde:

  • To timer eller mer på flyvninger på 1500 km eller mindre.

  • Tre timer eller mer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km.

  • Fire timer på flyvninger på 3500 km eller mer.

– Egentlig skal man få utdelt kuponger. Om man ikke får dette, må man ta vare på kvitteringene. Disse sender man inn i ettertid, og de blir tilbakebetalt, sier Iversen.

En grei tommelfingerregel

Etter dette har Iversen en tommelfingerregel:

– Hvis flyet er mer enn fem timer forsinket, er det etter loven innstilt.

Dersom flyet er innstilt, har man tre valg:

  1. Avlyse reisen og få pengene tilbake.

  2. Vente på neste mulige reise.

  3. Utsette reisen til et senere tidspunkt.

Hvert av disse alternativene gir deg som passasjer litt ulike rettigheter.

Avlyse reisen

Om man avlyser reisen og får pengene tilbake, er begge parter fri for forpliktelser. Da frafaller rettighetene til forpleining.

Har man allerede benyttet seg av forpleiningstilbudet før man avlyser reisen, skal man fortsatt få erstatning, ifølge Iversen.

– Du har rett til forpleining i perioden du venter på flyvningen. Du har alle intensjoner om å reise før flyet faktisk er innstilt.

Thomas Iversen anbefaler også de berørte å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt. I enkelte tilfeller kan de gi bedre rettigheter for hjemtransport enn de man har gjennom flyrettighetene. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve/Forbrukerrådet

Krav på overnatting om lang ventetid

Ønsker man å vente på neste mulige reise, har man også krav på overnatting om det skulle bli nødvendig.

– Forpleining vil si mat, drikke og overnatting. Det siste gjelder kun om man ikke har mulighet til å overnatte hjemme. Transport til og fra flyplassen skal i så fall også dekkes, sier den juridiske seniorrådgiveren.

Hvor lenge man må vente, vil variere.

– Det er et spørsmål om «når er det mulig?», sier Iversen og fortsetter:

– Om man husker tilbake til askeskyen som hindret flytrafikken i Europa for noen år siden, måtte man rett og slett bare vente til luftrommet var klart igjen.

Erstatning ved utsatt reise kan falle bort

Utsetter man reisen til et senere tidspunkt, har man krav på at reisen skjer på samme vilkår, som for eksempel samme billettklasse. Uansett hva man velger, har man krav på standardkompensasjon.

– Dette varierer mellom 250 og 600 Euro, avhengig av lengden på reisen, sier Thomas Iversen.

Det er her EASAs avgjørelse kan påvirke.

– Om det er snakk om ekstraordinære omstendigheter, vil denne erstatningen bortfalle i sin helhet. Det ser ut til at dette er en slik hendelse fordi det er utenfor flyselskapets kontroll. Men det er flyklagenemnda eller en domstol som bestemmer, sier han.

Til slutt legger Iversen til at det finnes tilfeller der passasjerer har fått dekket reise med et annet flyselskap.

– Dette er ikke en rettighet du har, men finnes det tungtveiende grunner for at man må hjem, kan flyselskapet kjøpe billetter på et annet fly.

Seniorrådgiveren understreker at dette ikke er noe man bør satse på.

Sender regningen til Boeing

Norwegian melder at de aller fleste av de berørte passasjerene er ivaretatt. De jobber nå med å finne alternativer til noen hundre resterende passasjerer.

– Vi omdisponerer flyflåten for å utnytte den best mulig. Blant annet setter vi inn fly vi har i reserve, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss.

Norwegian forholder seg til EASAs retningslinjer og vet ikke hvor lenge flyene vil stå på bakken, ifølge Næss. Foto: Norwegian

På spørsmål om hvor mye dette vil koste Norwegian, svarer Næss følgende:

– Vi sender regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes. Men det vi er opptatte av nå, er å ta best mulig vare på passasjerene våre.

Under kan du sjekke Forbrukerrådets veileder for flyrettigheter.