Vil du få betalt for å gå Norge på kryss og tvers i halvannet år?