NB: Denne saken ble først publisert i vinterferien 2018. Saken er oppdatert med nye tall.

De siste årene har én av fem valgt å ta vinterferie, viser tall fra hovedorganisasjonen Virke Reise. Mange reiste utenlands, mens andre valgte å tilbringe ferieuken på hytta. Mange blir også hjemme. I år tar kun 16 prosent vinterferie. Det er en nedgang på syv prosent fra i fjor, ifølge Virke Reise.

Formålet med vinterferien er hovedsakelig å være sammen med venner og familie.

Men slik har det ikke alltid vært.

«Brenselsferie» var inspirasjon

I Norge ble det i perioder før og under krigen innført såkalt brenselsferie, fordi det var vanskelig å varme opp skolebygningene i de kaldeste vintermånedene.

LÆRERBRÅK: Tysk okkupasjonsmakt innførte «brenselsferie» i 1942. Ferien ble en foranledning til vinterferien, men var i utgangspunktet en måte å stagge lærere i motstandsbevegelsen. Foto: Arkiv Aftenposten

En ekstraordinær og landsdekkende «brenselsferie» ble utstedt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942 – både som følge av kulden og fordi NS-styresmaktene ønsket å stagge lærerkonflikten som hadde blusset opp, ifølge nedtegnelser i arkivverket.no.

«Brenselsferie» er med andre ord opprinnelsen til dagens vinterferie. Etter krigen ble ferien forbundet med vinteraktiviteter, og ungdom tok til fjells og skogs med ski på beina.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Innført i Norge på 1950-tallet

Leder Aud Rudshagen ved Oslo Skolemuseum har tidligere uttalt at de ikke har svar på hvorfor vinterferie i Norge ble innført.

Men de vet litt om når den kom for alvor:

– Den ble innført etter 2. verdenskrig, kanskje midt på 50-tallet. Vi vet at vi helt sikkert hadde vinterferie i 1957, for da omtalte VG vinterferien i forbindelse med at det var veldig stor pågang på hotellsenger i fjellet. Frem til vinterferien ble innført, var juleferien lang - fra 21. desember til 9. januar, sier Rudshagen.

På 1930-tallet var det vanlig flere steder å avkorte juleferien, slik at man kunne ta fridagene ute senere på vinteren - som en «sportsferie», viser arkivklipp fra Stavanger Aftenblad. En form for vinterferie har med andre ord eksistert lenge før den ble offisielt vedtatt.

I FEBRUAR: Reiselivsnæringen skal ha jobbet for må få vinterferien lagt til feburar. Det ble vedtatt vinterferie i 1956. Foto: Arkiv Aftenposten

Vinterferien i den formen vil kjenner i dag, ble innført i 1957 og vedtatt året før. Den lange juleferien ble dermed forkortet. Dessuten ble den fjerde ferieuken innført blant flere arbeidstagere.

Reiselivsnæringen ønsket at ferien ble lagt til februar for å spre den økende turisttrafikken fra inn- og utland mellom jul og påske. Det var også ytret ønske fra reiselivsnæringen om at ordningen skulle gjelde norske skolebarn, ikke bare svenske. Rundt 1500 svenske skolebarn kom til Norge på vinterferie i 1956, viser arkivklipp fra Aftenposten.

Samme tilfelle i Sverige

Norge kan også ha latt seg inspirere av Sverige, hvor vinterferien kalles «sportlovet». Den hadde sitt utspring i «koksloven» (eller «brenselsferie» om du vil).

Den kalde vinteren i 1940 gjorde at den svenske Bränslekommissionen innførte «kokslov» for å spare penger i forbindelse med oppvarming av skolene. Det var kostbart med koks og kull som var foretrukne brensel den gangen, og oppvarmingskostnadene av skolen var store, skriver DN.se om opprinnelsen av den svenske vinterferien.

Dermed ble det aktuelt å gi barn og ungdom meningsfylte utendørsaktiviteter i denne perioden – og skiturer i fjellet ble én av dem, og en forening begynte å organisere fjellreiser for ungdommer.

ÉN AV FEM: Rundt 22 prosent nordmenn har hatt vinterferie de siste årene. Foto: Stein Bjørge

Fleksible vinterferieuker i Sverige

Vinterferien står støtt i Sverige i dag som i Norge og fordeles utover ukene 7 til 10 avhengig av hvor man bor i landet.

Noen svenske kommuner har også fleksible vinterferieuker, hvor hver elev selv kan velge når han eller hun vil ha fri. Eleven får et antall uker, gjerne tre, å velge mellom.

I Danmark kom vinterferien for fullt først på 1970-tallet, ifølge Ministeriet for børn, undervisning og likestilling. Da tok danskene ut barna av skolen for å reise til fjells i Norge og europeiske alper for å stå på ski. Lovfestet vinterferie kom først på slutten av 80-tallet, og i noen kommuner først i begynnelsen av 90-årene.

Deler av denne artikkelen sto på trykk for første gang i vinterferien 2016. Den kom i kjølvannet av et opphetet debattinnlegg i Aftenposten der Jan Arild Snoen til orde for å avskaffe vinterferien.