Mens sønnen er hjemme koser mor og far seg på aleneferie