erske tabeller som viser hvor stor skattelettelse lønnsmottagere i gjennomsnitt får neste år, viser at reiseglade familier risikerer å «fly bort» hele skattelettelsen.

Det skjer til tross for at budsjettforhandlerne har økt skattelettelsene til «vanlige folk» med tre-fire hundrelapper ut over det Regjeringen foreslo i sitt tillegg til statsbudsjettet.

Har du en bruttoinntekt mellom:

  • 300.000 og 450.000 kroner, får du i gjennomsnitt en skattelettelse på 1000 kroner.

  • 450.000 og 500 000 kroner, får du i gjennomsnitt en skattelettelse på 1100 kroner.

  • 500.000 og 600.000 kroner, får du i gjennomsnitt en skattelettelse på 1200 kroner.

  • 600.000 og 750.000 kroner, får du i gjennomsnitt en skattelettelse på 1400 kroner.

  • 750.000 og 1 million kroner, får du i gjennomsnitt en skattelettelse på 1600 kroner.

Denne lettelsen omfatter de fleste endringene i inntekts— og formuesskatten etter budsjettforliket på Stortinget.

Men har du gjeld, og ingen formue å skatte av, er skattelettelsene for disse inntektsgruppene litt mindre: Det ligger en hundrelapp i formuesskattelettelse innbakt i alle disse tallene.

700 kroner dyrere å fly

Men i budsjettforliket er en rekke avgifter økt. Den nye flyavgiften på 80 kroner pr. billett får moms på toppen.

Inkludert moms blir flyavgiften på 88 kroner hver vei på en flytur. Skal fire ut og fly, fordyrer avgiften billettene med 704 kroner tur/retur.

Og når strømregningen samtidig øker med 300 kroner, inkludert moms, for en gjennomsnittsfamilie, blir gevinsten av skattelettelsene fort borte for mange familier.

De totale skatte- og avgiftslettelsene skrumper inn

I budsjettforhandlingene på Stortinget er avgiftene økt mer enn de skattelettelsene som er lagt til.

Det betyr det at finansminister Siv Jensens samlede skatte- og avgiftslettelser har skrumpet inn i to omganger:

  • Da Regjeringen la frem sitt første forslag til statsbudsjett for neste år, kunne Frps finansminister skryte av skatte- og avgiftslettelser på nesten 9,1 milliarder kroner.

  • I tillegget til statsbudsjettet som tar hensyn til asyltilstrømmingen, ble 2,2 milliarder av disse lettelsene fjernet.

  • I mandagens budsjettforlik på Stortinget ble skattene og avgiftene med økt med ytterligere drøyt 1,2 milliarder kroner.

  • Summen av dette er at Regjeringens opprinnelige lettelser på 9,1 milliarder kroner er skrumpet inn til drøyt 5,6 milliarder kroner. Asyltilstrømmingen, Kristelig Folkeparti og Venstre har kuttet Jensens opprinnelige skattekutt med nær 40 prosent.

Bare et par hundre millioner i bokført skattelette

Endringene i skatte- og avgiftereglene det nå er enighet om gjelder for inntekter og forbruk i 2016. Men mye skatter og avgifter for 2016 blir faktisk innbetalt til staten først året etter. Tallene for de bokførte lettelsene i skatter og avgifter i 2016 tar hensyn til dette. De viser hvor mye av de vedtatte regelendringene for 2016 som fører til endringer i faktiske innbetalinger til staten i 2016. Svært mye av 2016-lettelsene reduserer den faktiske skatteinnbetalingene først året etter. Etter budsjettforhandlingene er de bokførte lettelsene for 2016 derfor nede i bare 226 millioner kroner.

Les mer om luftfart: