Seks av ti nordmenn bruker ikke refleks. Madelen Jørvum (20) kunne unngått påkjørsel.

foto