Mange uerfarne sjåfører skal ut på veien i sommer. Disse feilene fører oftest til alvorlige ulykker.