Kjøredata fra 30.000 kunder med smart bilforsikring i forsikringsselskapet Fremtind, viser markante endringer i folks kjøreadferd etter at koronatiltakene ble satt inn.

Dataene som hentes ut fra bilens diagnoseport via en app på kundenes mobil, viser at trafikken i uke 12 ble halvert sammenlignet med trafikken i uke 10. Den siste «normaluken» før koronatiltakene ble iverksatt.

– Når vi legger sammen reduksjonen i antall biler på veien med 25 prosent og den reduserte kjørelengde på 33 prosent for hver bil, ser vi at biltrafikken ganske nøyaktig er halvert. Nedgangen er størst i rushperiodene om morgenen og ettermiddagen, forklarer leder for Innovasjonslab i Fremtind, Svein Skovly.

En kraftig nedgang i trafikken også Statens vegvesen har målt. De melder om at trafikken inn til de største byene er redusert med opp mot 40 prosent i ukene etter koronautbruddet. Også grensetrafikken er kraftig redusert.

Månedsdøgntrafikken for mars er først klar og kvalitetssjekket i slutten av april, opplyser Statens vegvesen.

Aldersforskjeller og reduksjon av høy fart

Leder for Innovasjonslab i Fremtind, Svein Skovly. Foto: Fremtind

– Det er en klar indikasjon på at det er arbeidsreiser, kjøring til fritidsaktiviteter og weekendturer til hytta som er kuttet. Logisk nok, sier Skovli.

Andel turer som er mer enn 50 kilometer er nesten halvert og utgjør nå bare to prosent av alle kjøreturer. Ni av ti turer er under to mil.

Den reduserte trafikken har også ført til færre trafikkuhell, og etter uke 10 har man sett en tilnærmet halvering av antall bilskader.

Samlet trafikkskadestatistikk for første kvartal er ikke klar, ifølge Finans Norge. Informasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz, er klar på at trafikknedgangen naturlig nok resulterer i mindre antall skader, uten at han ønsker å gå ut med eksakte tall.

I dataene som Fremtind, som er en sammenslåing av forsikringsselskapene til Sparebank 1 og DNB, samlet inn, har man også funnet følgende:

  • Sjåførene i aldersgruppene 31–45 år og 70 år+ har redusert kjøringen sin klart mest, og i aldersgruppen 41–45 år er kjøringen ned hele 58 prosent.

  • De yngste har minst endring i kjøreadferd.

  • Det er liten forskjell mellom kvinner og menn, men kvinnene har redusert kjøringen sin noe mer enn det menn har gjort.

  • Mengden høy fart over 110 km/t er kraftig redusert.

  • Flere episoder med fart over 130 km/t.

  • Visse geografiske forskjeller der Nordland topper med en reduksjon i trafikkmengden på 56,9 prosent. Minst reduksjon finner vi blant Fremtinds kunder i Rogaland, med en reduksjon på 44,4 prosent.

Politiet: – Flere grovere tilfeller

Sjef i Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal, kjenner seg godt igjen i funnene til Fremtind.

UP-sjef Steven Hasseldal og hans kolleger er fortsatt på veien, selv om trafikken har gått kraftig ned etter at koronatiltakene ble innført. Foto: Dag Gjærum/Utrykningspolitiet

– Vi har hatt færre, men grovere fartsovertredelser. Mindre trafikk innbyr trolig til å tråkke hardere på gasspedalen. En annen årsak kan være at mange tror det er færre kontroller, og at oppdagelsesrisikoen er mindre.

Hasseldal understreker at UP fortsatt er på veien, selv om antallet patruljer og kontroller er noe redusert fordi man må bistå med andre politioppgaver i disse koronatider.

Miljøgevinst

Veitrafikken står for 17 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Klimagassutslippene fra veitrafikk består i all hovedsak av CO2.

Mona Irene Andersen Engedal i seksjon for energi- miljø og transportstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB), som fører statistikk over CO2-utslipp fra veitrafikken, opplyser at man foreløpig ikke har utslippsdata for 2020.

Hun mener nedgangen i veitrafikken utvilsomt gir en reduksjon i CO2-utslippet, men at den eksakte reduksjonen vil avhenge av typen kjøretøy og drivstoff.